Birinci basamak sağlık çalışanlarının GöREV'inde üçüncü ve son gün

Birinci basamak sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın baskısı ve işten atma tehditlerine karşı düzenlediği 3 günlük G(ö)REV eylemi bugün (22 Mayıs 2015) sona erdi. 

Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik olarak haftalık 40 saat çalışma süresinin üzerine, Cumartesi günleri de nöbet zorunluluğu getirmesi ve birinci basamak sağlık çalışanlarının bu dayatmaya karşı nöbet eylemlerini başlatmasının ardından, işten atma tehditlerine varacak ceza puanı artışına gitmesi, birinci basamak sağlık çalışanlarını bu en uzun süreli eyleme zorladı. Ülke çapında birinci basamak sağlık hizmetleri sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanının 20 Mayıs 2015 günü tüm yurtta başlattığı, bugüne kadarki en uzun süreli iş bırakma eylemi bugün sona erdi. Yarın (23 Mayıs 2015 Cumartesi) "nöbet eylemi"ne devam edilecek.

G(ö)REV etkinliği üçüncü gününde de, illerde Tabip Odaları'nın öncülüğünde yapılan çeşitli etkinlikler ve basın açıklamalarıyla sürdürüldü. Batman da ise GöREV eyleminin son gününe şiddet protestosu damga vurdu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hekim, hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldı. Hekimler ve sağlık çalışanları GöREV etkinliğini sürdürdüler, hem de Batman Bölge Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto ettiler. (Basın açıklaması için)

G(ö)REV etkinliği üçüncü gününde de, illerde Tabip Odaları'nın öncülüğünde yapılan çeşitli etkinlikler ve basın açıklamalarıyla sürdürüldü. Yarın da (23 Mayıs 2015 Cumartesi) Aile Sağlığı Merkezleri'nde "nöbet" eylemine devam edilecek. 

İllerdeki üçüncü gün fotoğraflarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Çanakkale

Gaziantep-Kilis