TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'ndan forum

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen "Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu?" başlıklı forum, 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü TTB'de gerçekleştirilecek.

Forumda, "Kadınlar temel bir sağlık hizmeti olan doğum kontrolü yöntemlerine ulaşabiliyor mu?", "Sağlık Bakanlığı’nın söylediği gibi bu hizmet aksamadan, iyi niyetli bir şekilde verilebiliyor mu?", "Kadınlar isteğe bağlı düşük konusunda kendi bedenleri üzerinde söz sahibidir diyebilir miyiz?", "Yıllar içinde ne değişti? soruları ele alınacak. 

Forum programı ve afiş aşağıdadır: 

 

Program

Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu?

Giriş konuşmasıDoç. Dr. Deniz Erdoğdu

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe Akın

Doğum kontrolü ve isteğe bağlı düşükte yıllar içinde ne değişti?

Konuşmacı: Dr. Derya Pekbayık

Hastanelerde ve birinci basamakta bu hizmet nasıl veriliyor? Onların veremediği hizmet sahaya nasıl yansıyor?

Konuşmacı: Dr. Binnaz Başaran İşçi

Aile hekimlerinin doğum kontrolü hizmeti konusunda deneyimleri.

Düzenleyen: TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Tarih: 30 Mayıs Cumartesi 2015

Saat: 11.00 -13.30

Yer: Türk Tabipleri Birliği

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4 Maltepe- ANKARA