Ordu'da sağlık çalışanlarıyla buluşma

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ordu Şubesi’nin düzenlediği “2015 Seçimlerine Doğru Türkiye’nin Sağlık Sorunları” başlıklı toplantı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü Ordu’da gerçekleştirildi.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin durumunun ele alındığı toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve önceki dönem TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk konuşmacı olarak katıldılar.

Dr. Bayazıt İlhan’ın Türkiye’de sağlığın durumu üzerine yaptığı çerçeve sunumun ardından, Dr. Osman Öztürk iktidarın sağlık hizmetlerinde çizdiği tozpembe tablo ile vatandaşların yaşadığı gerçekler arasındaki uçurumu gözler önüne seren somut veriler aktardı.

Toplantıya katılan CHP Ordu Milletvekili Adayı Dr. Mustafa Adıgüzel ve HDP Ordu Milletvekili Adayı Cahit Ongunyurt da birer konuşma yaptılar.

Toplantıya Ordu ve Giresun’lu yurttaşlar, hekimler, sağlık çalışanları ve KESK’e bağlı sendika yöneticilerinden oluşan geniş bir katılım gerçekleşti. Toplantıya katılan yurttaşlar söz alarak, sağlık hizmetini alırken yaşadıkları güçlükleri aktardılar ve düzeltilmesini istedikleri noktaları ifade ettiler. Sıklıkla, sağlıkta resmi ağızdan anlatılanlarla yaşananlar arasındaki uyumsuzluk, sağlık hizmetlerinde yaşanan olumsuzluklar ve parasal güçlükler dile getirildi.