Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi Genel Kurulu 22-23 Mayıs'ta yapıldı

Avrupa Parlamentosu organı olan CPME (Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi) Genel Kurul toplantısı 22-23 Mayıs 2015 tarihlerinde İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirildi. Toplantıda görev süresi sona eren başkan Dr. Katrin Fjeldsted yerine İsviçre'den Dr. Jaques De Haller 3 yıllığına seçildi. 

 Toplantıda alternatif, tamamlayıcı ve geleneksel tıp uygulamalarında uyulması gereken koşullar ile ilgili bir metin tartışılarak kabul edildi.

Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) görüşmelerinin sağlık boyutu tartışıldı ve sağlığın ticari bir meta olmadığı ve bu anlaşma çerçevesi dışında tutulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bu görüşmelerin topluma açık bir şekilde yapılması gerektiği belirtildi. Bu sakıncalar belirten bir mektubun üye ülke Sağlık Bakanlarına gönderilmesi kabul edildi.  

AB içinde eğitim ve uygulama ortaklığı sağlayacak profesyonel uygulamalar üzerinde çalışıldı ve bir sonraki toplantının 30 Ekim 2015 de Brüksel'de yapılması kararlaştırılarak toplantı sona erdirildi.

Türkiye ve TTB adına toplantıya Dr. A.Özdemir Aktan katıldı.