Aile Hekimi, İşyeri Hekimi, Kurumu Hekimi ve Grup Sigortasında Değişiklik

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de değişiklik yapıldı. 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan değişiklikler dört başlıkta toplanmaktadır.

1- Aile Hekimlerinin prim tutarının tamamını kendilerinin ödeyeceğine ilişkin hüküm değiştirilmiştir. Aile hekimleri prim tutarının yarısını kendileri diğer yarısını ise İlin Halk Sağlığı Müdürlüğü ödeyecektir. Aile Hekimleri, bu güne kadar ödedikleri toplam prim tutarının yarısını 23 Mayıs 2015’i takip eden 6 ay içinde, son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne başvurmaları halinde geri alabilecektir. Başvurularına sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğini eklemeleri yeterli olacaktır. Bu düzenlemeler Tebliğin aksi yöndeki maddesinin Danıştay tarafından iptal edilmesi sonucu yapılmıştır. Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada verilen iptal kararı ve uygulanmasına ilişkin açıklamalar daha önce web sayfamızdan duyurulmuştur. (İlgili haber için linki tıklayınız)

2- Sigortanın grup sigortası şeklinde yapılmasını yasaklayan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Talimatının 2. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Türk Tabipleri Birliği başından itibaren hekimleri sigorta şirketleri karşısında tek başına ve güçsüz bıraktığı,  örgütlü bir biçimde poliçe koşullarının iyileştirilmesine müdahale etmesini engellediği için bu maddeye itiraz etmiştir. Önümüzdeki dönemde grup sigortası ile ilgili TTB değerlendirmeleri üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

3- Acil sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin eğitimi bulunmayan, acil tıp uzmanı olmayan hekimlerin acil sağlık hizmetlerinde tam bir kaosa dönen görevlendirmeleri nedeniyle sigorta poliçelerinin hangi risk grubuna göre yapılacağı ve mevcut sigortalarının ortaya çıkan riskleri karşılayıp karşılamayacağı tartışmalarını ortaya çıkmıştır.  Bu kapsamda acil tıp uzmanı olmamakla birlikte acil sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirilen bütün hekimlerin kendi risk gruplarına göre sigortalanacağı yönünde açıklama yapılmıştır.

4-  Kurum hekimi veya işyeri hekimlerinin risk grupları konusunda pratisyen hekim ya da belirli bir alanda uzman olup olmamasına farklı uygulama olup olmayacağı yönünde daha önce özel bir düzenleme yapılmamıştı. Yapılan değişiklik ile başkaca bir alanda uzman olup olmadığına bakılmaksızın kurum hekimi ve işyeri hekimi statüsünde çalışan bütün hekimlerin 2. Risk grubunda olduğu kabul edilerek poliçesinin düzenleneceği belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler