STED Özel Sayısı çıktı

Türk Tabipleri Birliği, 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Nedeniyle süreli yayın organı olan Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) 31 Mayıs Özel Sayısı hazırlamıştır.