TTB Heyeti'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne destek ziyareti

Adana'da durdurulan MİT TIR'larında bulunan silah ve mühimmat görüntülerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve başlattığı soruşturmaya tepkiler sürüyor. 

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB eski başkanları Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Başkanı (İTO) Prof. Dr. Selçuk Erez ile İTO eski başkanı Prof. Dr. Taner Gören'den oluşan Türk Tabipleri Birliği Heyeti, 03.06.2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi ve Can Dündar'a destek ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç ile görüşen heyet, dayanışma ve destek mesajlarını iletti.