ÇTO'dan açıklama: Kınıyoruz ve özür bekliyoruz!

Çanakkale Tabip Odası, Dr. Kamil Furtun'un 29 Mayıs 2015 Cuma günü Samsun'da silahlı bir saldırı sonucu katledilmesinin ardından, sağlık alanında yaşanan şiddeti protesto etmek amacıyla Çanakkale Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen anma ve basın açıklaması sırasında, Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yöneticileri, Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü ve Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi tarafından yöneltilen "kışkırtıcı" tavra tepki gösterdi.

     

04.06.2015

Basına ve Kamuoyuna,

Halkımıza,

Hekimler ve Tüm Sağlık Çalışanlarına;

Kınıyoruz ve Özür Bekliyoruz…

29 Mayıs cuma günü Samsun’da silahlı bir saldırı sonucu katledilen meslektaşımız Op. Dr. Kamil Furtun’un acısı henüz çok taze iken, bu mesajı sizlerle paylaşmak durumunda kaldığımız için ayrıca üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Bizler Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, bu çok acı olayı duyduğumuz ilk andan itibaren TTB Merkez Konseyi üyelerimiz ile birlikte gelişmelerin yakın takipçisi olduk. Meslektaşımızın cenazesinde, eşi, çocuğu, ailesi, arkadaşları, hastaları ve Samsun halkı ile birlikte törenlere katıldık. Bu menfur cinayetin hemen ardından hafta sonu iki gün boyunca meslek örgütümüz ve sendikalarımız ile birlikte sağlık emekçileri olarak neler yapabiliriz diye düşündük. 1 Haziran pazartesi günü anmamızı ve bununla birlikte tepkimizi, tabii ki protestomuzu tüm ülke halkı, basın ve kamuoyu ile nasıl paylaşabiliriz diye programımızı oluşturduk. Bu amaçla aynı gün (1 Haziran) sabah aynı saatte ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde ve Çanakkale Devlet Hastanesi poliklinik merdivenlerinde öğrenciler, asistanlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve hastane personeli olarak toplandık.

Çanakkale’de yüzlerce hekimin üyesi olduğu meslek örgütümüz Çanakkale Tabip Odası olarak, sendika üyelerimiz ve tüm hastane personeli ile birlikte böyle bir anmayı gerçekleştirmek ve protestomuzu yapmak doğal olarak hakkımızdır.

Bu amaçla hastane önünde anmamızı gerçekleştirirken, Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yöneticileri başta olmak üzere, Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü ve Çanakkale Devlet Hastanesi Baştabibi tarafından sözlü ve fiili olarak konuşmamız birkaç kez kesilerek engellenmek istendik. Çanakkale Tabip Odası yöneticileri olarak maruz kaldığımız bu “kışkırtıcı” empati yoksunu tavrı “ideolojik” bir çıkış olarak görüyor ve bu tabloyu yaratan, atanmış oldukları makamlarda öncelikli kimlikleri “hekimlik” olması gereken sağlık yöneticilerini kınıyor ve özür bekliyoruz.


                                                                                                                   Çanakkale Tabip Odası
                                                                                                                         Yönetim Kurulu