Diyarbakır'da hekime şiddet!

Diyarbakır Tabip Odası Üyesi Dr. Fırat Uykur, Diyarbakır Özel Memorial Hastanesi Acil Servisi'nde 07.06.2015 tarihinde görev başında iken hasta ve hasta yakınları tarafından darp edildi. Diyarbakır Tabip Odası olayı protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamasına katılan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, burada yaptığı konuşmada yine bir hekime yönelik şiddet olayıyla karşılaşıldığını belirterek, bu durumun çok canlarını yaktığını söyledi. "Kolay hekim olunmuyor. Ki hekimlik bir dünya görüşüdür, fedakârlıktır. Hekimlik kendinden hastaya vermektir, hayat kurtarmaktır. Beden, ruh ve sosyal yönden bir mücadele vermektir" diye konuşan Gökalp, hastayı müşteri, hekimi tezgahtar olarak gören kötü sağlık sisteminin hekimleri ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini kaydetti. 

Yeni kurulacak Hükümete de çağrıda bulunan Gökalp, "Şiddetin bir bütün olarak yaşamımızdan çıkarılması için gerekli alt yapı hazırlanmalı, biz sağlıkçıları itibarsızlaştıran ve hedef haline getiren dil terk edilmelidir ve herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti sunumu yapılmasının yasal koşulları yaratılmalıdır" diye konuştu. 

Ardından Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay basın metnini okudu. Sağlıkçılar “Sağlıkta Şiddet İstemiyoruz”, “Artık Yeter!” ve “Sağlıkta Dönüşüm Şiddet demektir” sloganları attıktan sonra dağıldı.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Gün geçmiyor ki yeni bir sağlıkta şiddet haberi duymayalım. Dr. Ersin ARSLAN  Gaziantep’ de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak yaklaşık iki buçuk yıl kadar önce öldürüldü. Daha on gün önce Samsunda Dr. Kamil FURTUN ben bunu arada bir yaparım diyen bir şahıs tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Ve bugün sağlık çalışanları ülkenin dört bir yanında her gün şiddet görmeye devam ediyor.

07.06.2015 Pazar günü Diyarbakır Memorial Hastanesi Acil servisinde çalışan Dr. Fırat UYKUR görevi başındayken hokus pokus ile tedavi edilmeyi bekleyen, hakaretler savuran hasta ve hasta yakınları tarafından darp edildi. Doktor Fırat UYKUR sağ göz bölgesinden darp edilmiş olup üç günlük iş görmezlik raporu almıştır. Gerekli hukuki süreç başlatılmış olup olay adli makamlara intikal ettirilmiştir. Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun diyor sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Tüm bunların sorumlusu sağlığı piyasaya, hastaneleri işletmeye çevirerek sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzeltmek için hiç birşey yapmayan, kışkırtılmış sağlık talebini azdıran, adına Sağlıkta Dönüşüm Programı denilen sağlıkta yıkım projesidir.

Bizler herkese; eşit, ücretsiz,  anadilde, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunumunu savunurken, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve çalışma ortamının; nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilerek sağlık çalışanlarının can güvenliklerin sağlanmasını bekliyoruz.

Buradan sağlık çalışanları şiddet görürken kılı kıpırdamayan, Dr. Kamil FURTUN katledilirken adata günah çıkarmak suçunu örtmek için 15 dakikalık iş bırakma kararı alan, sağlıkta şiddet yasası hazırlanırken bizlerin hiçbir önerisini dikkate almayan Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz. Yeni Ersinler ve Kamiller kaybetmek istemiyoruz .Sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getiren anlayıştan vazgeçmeye ve önlem almaya davet ediyoruz.

Bilindiği üzere ülkemiz bir seçim sürecinden yeni çıktı. Yeni oluşacak hükümetin sağlıkta şiddet yasasını vakit kaybetmeden bir an önce çıkarmasını bekliyoruz.

Hekim arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!

DİYARBAKIR TABİP ODASI