Avrupa Tabip Birlikleri Başkanlar Toplantısı Prag'da yapıldı

Avrupa Tabip Birlikleri Başkanlar toplantısı 12 Haziran 2015 tarihinde Prag’da yapıldı. Toplantıda Türk Tabipleri Birliği’ni Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan temsil etti.

Program içerisinde Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Svatopluk Nemecek ile Başbakan Yardımcısı Dr. Pavel Belobradek birer konuşma yaptılar.

Toplantıda ulusal tabip birliklerinin yasal dayanağı, üye zorunluluğu, organizasyon yapısı, üye sayıları, sendikal roller alıp almadıkları, hükümetlerle ilişkileri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Ülke tabip birlikleri başkanları kendi ülkelerindeki sağlık sorunlarına ilişkin kısa sunumlar içerisinde öne çıkan üç sorun hakkında geri bildirimler yaptılar. Toplantıda ayrıca Avrupa Tabip Birlikleri’nin sağlık ve insan haklarına bakışı ile dayanışma kararlılığını ifade eden “Prag Bildirgesi” hazırlandı.

Dr. Bayazıt İlhan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinin sunumundan alınış biçimine, organizasyonuna, ödeme biçimlerine, performans sistemine kadar Türkiye’de “dönüşen” sağlığa dair bilgiler verdi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete, Dr. Ersin Arslan ile Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesiyle sağlık çalışanları için can güvenliğinin kalmadığı sağlık ortamına değindi. Bölgemizde yaşanan savaş, bununla ilişkili sığınmacı akını ve neden olduğu sağlık(sız)lık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’de yaşanan sağlık alanındaki şiddetin Avrupa ülkelerinde sağlığın gündeminde dahi olmaması dikkat çekiciydi, tüm katılımcılar tarafından çarpıcı bulundu. Yine bölgemizdeki savaşla ilişkili Türkiye’deki durum ve sağlık çalışanlarının sığınmacıların sağlık sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi için yürüttüğü çabalar takdir topladı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Dr. Bayazıt İlhan’ın sunumu için tıklayınız