Doktora saldıran hastane müdürüne başhekimden savunma

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli göz hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay'ın bir hasta yakınının sözlü şiddetine ve ardından Hastane Müdürü Hüsnü Aktaş'ın sözlü ve fiziksel şiddetine uğramasıyla ilgili olarak, hastane Başhekimi Dr. Miktat Kaya "hocamızın duygusal tepkisidir" açıklamasını yaptı. 

TTB Merkez Konseyi, Başhekim Kaya'nın açıklamasına tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi Rektör Prof. Dr. Sami Özcan'a çağrıda bulunarak, hastane müdürünün görevden alınmasını ve tamamlanmamış bir soruşturma hakkında kanaat açıklayan hastane başhekimi hakkında da gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.

 

Tamamlanmamış Soruşturma Hakkında Kanaat Açıklanamaz!

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız üzere Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli göz hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, 2 Haziran 2015 tarihinde poliklinikte hastalarını muayene ederken, sırasını beklemeden öncelikli olarak muayene olmak isteyen bir hasta yakınının sözlü şiddetine uğramış; olayın hemen ardından da muayene odasına izinsiz şekilde giren Hastane Müdürü Hüsnü Aktaş’ın sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kalmıştı.

Meslektaşımızın yakasını tutarak hakaret eden Müdür Aktaş, meslektaşımızı öldürmekle de tehdit etmişti. Silah taşıdığı, hastane çalışanları tarafından bilinen Müdürün bu saldırgan tavrı hastanede korku ve paniğe neden olmuştu.

Türk Tabipleri Birliği olarak, Hastane Başhekimine ve Üniversitenin Rektörüne soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için saldırganın görevden uzaklaştırılması çağrısında bulunmuştuk.

Başhekim Dr. Miktat Kaya’dan ibretlik bir yanıt almış bulunuyoruz. Başhekim yanıtında “olay hakkında idari ve hukuki süreç başlatılmıştır” dedikten sonra olayın “sözlü bir tartışma” olduğu ve fiziksel şiddet içermediğini belirterek, “hocamızın duygusal olarak vermiş olduğu bir tepkiden ibaret yaşanmış bir durumdur” tespitinde bulunmuştur.

Yazıdan anlaşıldığı üzere, başlatıldığını ifade ettiği “idari ve hukuki soruşturma” henüz sonuçlanmadan hastane başhekimi kendi başına olaya ilişkin bir karara varmış ve bunu açıkça ifade etmiştir.

Bu fiilin kendisi de “idari ve hukuki soruşturma” konusu olmaya adaydır.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan’a çağrımızı yineliyoruz.

Soruşturmanın her türlü baskıdan uzak yürütülebilmesi ve tanıkların güven içinde ifade verebilmelerinin sağlanabilmesi için saldırgan hastane müdürünün soruşturma sonuçlanana kadar o görevden uzaklaştırılması gerekmektedir.

Tamamlanmamış bir soruşturma hakkında kanaat açıklayarak soruşturmanın güvenilirliğini sarsan kurum içi üst düzey yönetici olan hastane başhekimi hakkında gerekli işlemlerin derhal başlatılması gerekmektedir.

Kafkas Üniversitesi yetkilileri tarafından atılacak ve atılmayacak her adımı Türk Tabipleri Birliği dikkatle izleyecektir. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

 

İlgili haber için tıklayınız