Saraçlı'ya verilen maaş kesme cezasına tepki

Acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak amacıyla aynı fakültede görev yapan meslektaşlarını elektronik posta aracılığıyla Rektörlük önünde buluşmaya davet eden Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı'ya maaş kesme cezası verildi. Saraçlı’ya verilen kötü niyetli, haksız ve hukuksuz ceza tepkiyle karşılandı ve “Bir üniversitenin nasıl yönetilmemesi gerektiğine dair ders kitaplarına geçecek bir karar” olarak değerlendirildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı hakkında 4 Mayıs 2015 tarihinde Tıp Fakültesi Öğretim üyelerine “Çarşamba Öğlen acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak üzere (cübbelerimizle birlikte) Rektörlük önünde buluşmaya tüm öğretim üyelerimiz davetlidir. Hepinizi bekliyoruz” cümlelerini içeren bir e-posta gönderdiği için hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesinin (e), (t) ve (u) bendlerinde belirtilen disiplin suçunu işlediği şüphesi ile bir disiplin soruşturması açıldı.

Bu soruşturma öğretim üyelerine acil kapı nöbeti görevlendirmesiyle ilgili gelişti. 29 Nisan 2015 tarihinde öğretim üyelerine acil servis nöbeti görevlendirmesi yazıları gönderildi.  Bunun üzerine çok sayıda öğretim üyesi bu konuyla ilgili rektörlükle acilen görüşmek istedi. 6 Mayıs 2015’te bu görüşme için telefonla randevu alındı ve bu görüşmenin duyurusu Dr. Saraçlı tarafından yapıldı.  Belirtilen tarihte rektör yardımcısı Prof. Dr. Haluk Güven ile görüşüldü. Bu toplantıya 80 öğretim üyesi katıldı ve acil kapı nöbeti uygulamasına ilişkin düşünceler, kaygılar ve öneriler paylaşıldı. Görüşmeler sonrasında özellikle yardımcı doçent kadrosunda çalışan öğretim üyelerine yönelik baskılar arttı.  Öneriler dikkate alınmadığı için idare mahkemesine yürütmeyi durdurma ve senato kararının iptali için mahkeme açıldı. Mahkeme süreci devam etmektedir.

Açılan soruşturma sonrası bu toplantıda yer alan öğretim üyeleri, süreci anlatan ve soruşturmaya itiraz eden dilekçeler yazdı ve dekanlığa iletti. Dekanlık makamıyla bireysel görüşmeler yapıldı. Sonuçta son derece kötü niyetli ve hukuksuz görünen soruşturma sonuçlandı ve Dr. Saraçlı’ya 1/8 oranında maaş kesme cezası aldığına dair cevap 24.06.2015 tarihinde iletildi. Bu karar bir üniversitenin nasıl yönetilmemesi gerektiğine dair ders kitaplarına geçecek bir tarih yazdı. 

 

İlgili haber için...