Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hekime şiddet

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan bir asistan hekim hasta yakınları olan üç kişinin saldırısına uğradı. 22 Haziran gecesi meydana gelen olayın ardından saldırganlar hastaneden kaçtı ve kimlikleri tespit edilemedi. Darp edilen asistanın çalışma arkadaşları sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için 12 saat iş bıraktılar.

Olayın ardından bugün (24 Haziran 2015 Çarşamba) de çalışma arkadaşları, Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üye ve yöneticileri; meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınamak, destek olmak ve her geçen gün artan sağlıkta şiddet olaylarını protesto etmek için hastane bahçesinde biraraya geldiler. 

Alkışlarla başlayan eylemin ardından söz alan bir asistan hekim “Bizler bunu hak etmiyoruz, bir can daha solmadan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesini istiyoruz. Faillerin bulunması ve gerekli cezanın verilmesi konusunda ısrarcıyız. Bu durumun sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy da hükümetin sağlıkta şiddet konusunda duyarsız kaldığına dikkat çekerek “Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle çıkartılan genelgenin aslında pek de uygulanmadığını görüyoruz. Her gün en az 30 şiddet vakası yaşanıyor ve bu sayı azalmadan devam ediyor. Dolayısıyla iktidar sağlıkta şiddetten sınıfta kalmıştır” diye konuştu. Sokakta söz söyleyenin gözüne gaz sıkıyorsunuz hastanede bunlar yaşanırken neredesiniz diyerek emniyet güçlerini eleştiren Dr. Atasoy “İki hafta önce Hacettepe Hastanesi’nde yaşanan şiddet olayı sonrasında da söylemiştik yine söylüyoruz; Sağlıkta şiddet varsa biz yokuz” diyerek isyanını dile getirdi.

Basın açıklamasına TTB adına Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.