TTB Heyeti Dr. Kamil Furtun'un öldürülmesi ile ilgili olarak Samsun'da temaslarda bulundu

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler, Dr. Kamil Furtun'un görevi başında katledilmesiyle ilgili olarak 24 Haziran 2015 tarihinde Samsun'da çeşitli temaslarda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kimse Kamil Furtun'un ölümünü 'dengesiz bir kişinin' işlediği sıradan bir cinayet olarak göstermeye kalkmasın" denilerek, olayın tam olarak aydınlatılması ve tüm sorumluların hesap vermesi istendi. 

 

 

TTB Heyeti Samsun’da Görüşmelerde ve Bilgi Alış Verişinde Bulundu:

Dr. Kamil Furtun’un Görevi Başında Katledilmesi Olayı Tam Olarak Aydınlatılmalıdır!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Dr. Kamil Furtun’un görevi başında katledilmesi ile ilgili dava ve soruşturma süreçlerini yakından takip ediyor.

29 Mayıs 2015 günü görevi başında uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Dr. Kamil Furtun’un acısı yüreklerimizde. Öte yandan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kamil Furtun'u kaybettiğimiz günden bu yana Türkiye’nin dört bir yanında hasta ve hasta yakınından başhekime, hastane müdüründen hekimlere kadar, sağlık çalışanlarına yönelik akılalmaz şiddet devam ediyor. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere sorunu samimiyetle ele alıp çözüm üretmek zorunda olanlar büyük bir sessizlik içinde, yarattıkları korkunç tabloyu seyrediyorlar.

TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Hukuk Bürosu Avukatı Mustafa Güler 24 Haziran 2015 günü Samsun’da ziyaretlerde, görüşmelerde ve değerlendirmelerde bulundular. Dr. İlhan ve Av. Güler soruşturma Savcısı, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Samsun Baro Başkanı’nı ziyaret ederek adli soruşturmanın geldiği aşama, elde olunan kanıtlar hakkında bilgi aldılar, görüş alış verişinde bulundular. Ardından Samsun Vali Yardımcısı Ali Galip Saral’ı makamında ziyaret eden Dr. İlhan ve Av. Güler sürdürülmekte olan idari soruşturma hakkında bilgi aldılar, sağlık alanında artan şiddeti ve nedenlerini, çözüm önerilerini değerlendirdiler.

Dr. Kamil Furtun’un eşi Dr. Funda Furtun’u ziyaret eden Dr. İlhan ve Av. Güler başsağlığı mesajlarını ve tüm Türkiye’den hekimlerin dayanışma duygularını kendisine bir kez daha ilettiler. Dr. Furtun ile dava ve soruşturma süreçleri değerlendirildi, bilgi alış verişinde bulunuldu. Dr. İlhan ve Av. Güler her konuda TTB’nin tüm varlığıyla desteğini sürdüreceğini ve sürecin yakın takipçisi, Furtun ailesinin destekçisi olacağını bildirdiler.

Dr. İlhan ve Av. Güler daha sonra Samsun Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi’ni ziyaret ederek karşılıklı değerlendirmede ve bilgi alış verişinde bulundular. Oda ve sendika yöneticileriyle bir araya gelen TTB heyeti sağlıkta şiddeti ve Dr. Kamil Furtun ile ilgili süreçleri değerlendirdiler.

TTB olarak uyarıyoruz: Hiç kimse Dr. Kamil Furtun’un ölümünü “dengesiz bir kişinin” işlediği sıradan bir cinayet olarak göstermeye kalkmasın!

İki buçuk yıldır bu hastaneye girip çıkan, hastane çalışanlarının hakkında sayısız şikayeti bulunan, hastane çalışanlarını taciz eden, darp eden, savcılık kayıtlarına geçmiş hakkında 17 dosya bulunan bir kişi nasıl olmaktadır da bu hastaneye belinde silahla rahatlıkla girebilmektedir? Nasıl olup ta silahlı vaziyette 1 saat hastanede dolaşıp sonrasında Dr. Kamil Furtun’u katledebilmektedir? Bu koşullarda hekimlik yapmak, sağlık hizmeti vermek, kendini güvende hissetmek mümkün müdür? Bu nasıl bir sağlık ortamıdır?

Tüm bunlar aydınlatılmadan ve sorumlular hesap vermeden bu dava TTB ve Türkiye’deki hekimler, sağlık çalışanları açısından bitmeyecek!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi