AYM, 6514 Sayılı 'Sağlık Torba Yasası' ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı

6514 Sayılı ve kısaca “Sağlık Torba Yasası” olarak bilinen Yasa hakkında Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, bu Yasa hakkındaki 6.11.2014 tarihli yürürlüğü durdurma kararının dışına çıkmayarak yalnızca GATA ve Üniversite öğretim üyelerinin belirlenen usul dışında çalışmaları halinde istifa etmiş sayılacaklarına ya da görevlerine son verileceğine ilişkin maddelerin iptaline karar vermiştir. Geriye kalan maddeler yönünden iptal istemlerini reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararında, 6514 sayılı Yasa’dan önce mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyelerinin bu yönden kazanılmış haklarından söz edilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak bu öğretim üyeleri yönünden haklı beklentilerinin korunması gerektiğinin altını çizmiştir.

Karardaki gerekçe uyarınca 6514 sayılı Yasa’dan önce muayenehane açan ya da özel sağlık kuruluşunda çalışanlar yönünden getirilecek yasal sınırlamalar yönünden hakkaniyete uygun bir geçiş süreci tanınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle belirtilen statüdeki hekimler için halen hakkaniyete uygun bir geçiş hükmü bulunmadığından muayenehanelerini kapatmaları ya da özel sağlık kuruluşundaki çalışmalarını sonlandırmaları istenemeyecektir. Ancak 2547 sayılı Yasa’nın 36. Maddesindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. Maddesine yapılan atıf nedeniyle olası dar yorumla engel çıkarılarak disiplin cezası verilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle idare mahkemesine başvurulabilecektir.

6514 sayılı Yasa’nın iptali istenilen maddelerinden biri de ruhsatsız hekimlik adı altında yeni bir suç tanımı getirerek olağanüstü durumlarda insanlık yararına verilen hekimlik hizmetlerini 3 yıla kadar hapis ve 2 milyon liraya kadar para cezasıyla cezalandıran düzenleme oluşturmaktaydı. Anayasa Mahkemesi bu madde yönünden iptal istemini reddetmekle birlikte olağanüstü durumların sağlık hizmetinin ertelenemez ve ikame edilemez özelliğine göre belirlenmesi gerektiğini söylemiştir.

 

-Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız

-Karar ile ilgili hukuk bürosu tarafından hazırlanan ayrıntılı bilgi notu için tıklayınız