Savaşa heveslenmeyin! Savaş öldürür!

TTB Merkez Konseyi, Suriye sınırına tampon bölge oluşturulması tartışmalarıyla ilgili olarak "Savaşa Heveslenmeyin" uyarısında bulundu. TTB'den 1 Temmuz 2015 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, "Tüm siyasi aktörleri, tüm sorumluları savaş politikalarından uzak durmaya çağırıyoruz. En örgütlü şiddet olan savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır" denildi. 

 

 

 

01.07.2015

BASIN AÇIKLAMASI

SAVAŞA HEVESLENMEYİN!

SAVAŞ ÖLDÜRÜR!

KİMSE BİZİM ADIMIZA ÖLMEYE, ÖLDÜRMEYE KARAR VEREMEZ!

Türkiye bir kez daha savaş sınavı ile karşı karşıya. 13 yıllık iktidarı boyunca, iç politikada her sıkıştığı zaman savaş/tezkere kartını Türkiye halkının önüne koyan AKP, şimdi de gerek 7 Haziran seçimlerindeki gerilemesini, gerek ekonomide giderek olumsuzlaşan tabloyu dikkatlerden kaçırmak, gündem değiştirebilmek umuduyla, bir kez daha bu “silaha” sarıldı.

AKP dış politikası ülkemizi tehlikeye atıyor. Suriye’de çıkarılan iç savaş yaklaşık 6 milyon Suriyeli’yi sığınmacı durumuna düşürdü, sadece Türkiye’de 2,5 milyon Suriyeli yaşam mücadelesi veriyor. IŞİD adı verilen barbar çete bütün Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Ortadoğu’daki tüm halkları katletmeyi meşru gören bu anlayış son olarak Kobane’de, Kuveyt’te ve Tunus’ta eş zamanlı saldırılar düzenledi. Yüzlerce masum insanı katletti, yüzlerce yaralı ülkemize sığınmak zorunda kaldı.

Bölgede yaşananlara uzun süredir seyirci kalmaya devam eden ve söz konusu ilkel çeteye yönelik tavrı tüm dünyanın dilinde olan AKP ise, şimdi geçici hükümet yetkilerini kullanarak Suriye sınırında tampon bölge oluşturma hevesinde. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere “bedeli ne olursa olsun” diye başlayan cümlelerle Suriye’ye yönelik savaş hazırlıkları duyuruluyor.

Ve biz hekimler bir kez daha uyarıyoruz:

Savaşa heveslenmeyin!

Savaş bir halk sağlığı sorunudur, savaş öldürür!

Türkiye’yi yönetenlerin yapması gereken bölgedeki çatışmaları körüklemek değil, barbar IŞİD çetesine karşı tatmin edici önlemler almak, ülkede, bölgede ve dünyada barışı savunmaktır.

Tüm siyasi aktörleri, tüm sorumluları savaş politikalarından uzak durmaya çağırıyoruz. En örgütlü şiddet olan savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Tüm yurttaşları savaşın neden olduğu insanlık dışı felaketleri görmeye, hatırlamaya, savaşa karşı direnmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği ve hekimler olarak, baskı ve savaş makinesine karşı direneceğimizi, insanlığımızın ve hekimliğimizin gereği olarak savaşı durdurmak için çabalayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ