Artık yeter! Susmayacağız, seyirci kalmayacağız!

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kez daha sağlık çalışanına şiddet olayı yaşandı. 28 Haziran Pazar günü Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan bir asistan hekim muayene sırasında hasta yakınlarının dışarı çıkmasını istemesi üzerine boğazı sıkılarak ve yumruklarla saldırıya uğradı. Saldırganın dışarı çıkartılıp kapının kilitlenmesine rağmen güvenlik görevlileri tarafından durdurulamadığı, kapıyı kırarak tekrar saldırıya geçtiği bildirilmiştir. Bu saldırının ardından 30 Haziran Salı günü İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi, hastane önünde bir araya gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanısıra Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ümit Şen, Dr. Ozan Toraman ve SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak katıldılar.

Açıklamada ilk sözü alan Prof. Dr. Raşit Tükel; Kontrolden çıkmış bir şiddetle karşı karşıya olduklarını günde 30 sağlık çalışanı şiddete uğrarken ayda bin şiddet vakasıyla karşılaştıklarını belirtti. Sağlık çalışanlarının miting meydanlarında yuhalattırıldığı, emeğinin değersizleştirildiği bir ortamda hasta yakınlarıyla karşı karşıya getirildiğini söyleyen Raşit Tükel, güvensiz ortamlarda çalışıldığını ve şiddetin uygulanmasına uygun koşullar yaratıldığını, bu tablo karşısında idarecilerin ve sağlık yöneticilerinin de hiçbir tedbir almadığını da sözlerine ekledi. Doğum kliniğinde yaşanan şiddet olayı da kendini daha önceden gösteren, ortaya çıkması muhtemel bir durumdu. Hastane yöneticileri şu anda da bu durumu düzeltecek herhangi bir adım atmıyorlar dedi.

SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak ise; Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya başladığında bu işin böyle gitmeyeceğini söylemiştik diyerek bir hatırlatma yapan Fadime Kavak ne hastalar ne de sağlık çalışanları bu durumdan memnun olmadığını, sendikaların, meslek odalarının görüşleri alınmadan, yalnızca hükümetin ve sağlık bakanının önergesiyle hayata geçirilen bir sistem oluşturulduğunu ve bu süreçte sistemli bir şekilde sağlık çalışanları itibarsızlaştırıldığını belirten Kavak, tüm bunların sonucunda “sağlıkta şiddet” olarak karşımıza çıktı dedi. Çok yakın zamanda Samsun’da hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun olayının ardından Sağlık Bakanı ile görüşmek istediklerini ancak Bakan’ın seçim çalışmalarını gerekçe göstererek görüşmekten kaçındığını söyleyen Kavak, bu tavrın sağlık çalışanlarına verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakanlığın sağlıkta şiddete çözüm olarak 4bin polisin hastanelere yerleştirilmesi önerisini eleştiren Fadime Kavak sağlık sistemi değişmediği sürece bu tür yaklaşımların şiddetin önüne geçemeyeceğini ifade etti.

Şiddete uğrayan Kadın Doğum Asistan Mustafa Okan ise; Pazar günü basit ve anlamsız bir meseleden dolayı iki defa saldırıya uğradığını ve hastane yönetiminin can güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Şu anda daha ciddi sağlık problemlerim olabilirdi bir şeyler yapılabilmesi için illa ki Dr. Ersin Arslan gibi ölmemiz mi gerekiyor dedi. Hastane yönetimiyle görüşerek, kapıların değişmesi, hastaları karşılayacak bir ebenin getirilmesi, muayenehanenin arkasına ek bir kapı yapılması gibi taleplerini ilettiklerini aktaran Dr. Okan burada can güvenliğimizin sağlanamaması da hekime yönelik şiddettir. Yetkililerin bir an önce üzerine düşeni yapması gerekir dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Asistan Komisyonu üyesi Dr. Ozan Toraman; sağlıkla şiddet konusundaki taleplerin bugüne ait talepler değildir. Bundan birkaç ay önce bu hastanenin acil servisi yüzlerce kişi tarafından basıldı, tarumar edildi bir buçuk ay boyunca servis kapalı kaldı. Bu olaydan sonra hangi önlemler alındı? diye sorarak alınmayan önlemlere dikkat çekti. Bu ülkede bir İş Güvenliği Yasası var ve buna göre işveren çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak zorundadır diyen Dr. Toraman gerekli güvenlik önlemlerini almayan kişi şiddeti uygulayan kadar suçludur diyerek görüşlerini ifade etti. Konuşmaların ardından Dr. Ege Özince İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası adına hazırlanan ortak basın metnini okudu.