TTB ve TVHB: 'TEK SAĞLIK' konusunda birlikte çalışmaya devam

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimler Birliği temsilcileri “TEK SAĞLIK” konusunda birlikte çalışmayı sürdürme kararı aldılar.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 16 Haziran 2015 tarihinde Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi R Salonunda yapılan “Halk Sağlığı Uygulamalarında Veteriner Hizmetlerinin Rolü” konulu sempozyumda “Meslek Örgütleri Açısından Tek Sağlık Kavramında Durum Değerlendirmesi” konulu ikili konferansa Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ender Yarsan konuşmacı olarak katıldılar. Konferans sonrasında, her iki birlik temsilcisi 2009 yılında başlattıkları çalışmaları sürdürme kararı aldılar.

Sempozyum sonuç bildirgesine http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/sunumlar_ve_seminerler/teksagliksempozyumu/sonucbildirgesi.html  adresinden ulaşılabilmektedir.

Sempozyum sunularına http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/teksaglik.php adresinden ulaşılabilmektedir.