TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan ile görüşecek

TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Pratisyen Hekimler Kolu temsilcilerinden oluşacak bir heyet 7 Temmuz 2015 Salı günü saat 14.00'de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan ile bir görüşme yapacak. Görüşmede aile hekimlerine getirilen nöbet zorunluluğu, artırılan ceza puanları ve yeni Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ele alınacak.