Evrensel Gazetesi ve Hayat Televizyonu'na yapılan saldırıları kınıyoruz

Adana'da emek ve meslek örgütleri, farklı kentlerde metal işçilerinin haberlerini yaptıkları için saldırıya ve tehdide uğrayan Evrensel Gazetesi, Hayat TV'ye ve muhabirlerine yapılan saldırıyı ortak basın toplantısıyla kınadı. 
 
Adana Gazeteciler Cemiyeti'nde 6 Temmuz 2015 günü gerçekeştirilen basın toplantısına, TTB, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, DİSK Adana Bölge Şubesi, KESK Adana Şubeler Platformu, TMMOB Adana İKK, PSAKD temislcilerinin katıldığı toplantıda basın açıklamasını KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tonguç Özkan okudu. Özkan, kaçırılan ve tehdit edilen Evrensel Gazetesi  ve Hayat televizyonu emekçilerinin metal işkolu ile ilgili haberler yaptığını hatırlatarak sorumluların yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını istedi. 
 
Basın toplantısına TTB adına katılan Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca, Evrensel Gazetesi ve Hayat TV çalışanlarına ve gönüllü muhabirlerine yönelik bu saldırıların, basın özgürlüğüne, haber alma, haber yapma özgürlüğüne yapılan bir saldırı olmasının yanı sıra, emek ve demokrasi mücadelesinin kendisine de yönelik olduğunu söyledi. Bulca, "Saldırıların yapılış biçimi, Emek Partisi yöneticisinin başına çuval geçirilerek kaçırılması, silah gösterilerek yapılan tehditler, metal direnişiyle ilgili yapılan haberciliğin engellenmeye çalışılması, bu saldırıların arkasında karanlık ilişkileri işaret ediyor. Bu durum bizleri kaygılandırıyor" diye konuştu.
 
Güvenlik güçlerinin, bu saldırıların faillerini ve azmettiricilerini kısa zamanda ortaya çıkarabilecek teknolojiye sahip oldukları halde, saldırganların ve azmettiricilerin halen ortaya çıkarılamamış olmasının kaygılarını artırdığını belirten Bulca, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Saldırıların metal direnişi ile ilgili haberlerin engellenmesi için yapılmasını da önemsiyoruz. Hepimizin bildiği gibi metal direnişi, patron yanlısı Türk Metal Sendikası ve bürokratların her türlü engellenmesine rağmen ortaya çıkmış, onbinlerce metal işçisini de kapsayarak dalga dalga yayılmış, 7 Haziran seçimleri öncesi emek ve demokrasi mücadelesine de moral vermişti. İşte bu direnişin haberleştirilmesi ve halka mal olmasının engellenmesi,sermayanin metal direnişinden ne kadar rahatsız olduğunu da göstermesi bakımından da önemlidir. TTB olarak, basın özgürlüğüne, haber alma özgürlüğüne yapılan bu saldırıları kınarken, emek ve demokrasi mücadelesinin sesi olmaya devam eden Evrensel Gazetesi ve Hayat Televizyonu'nun yanında olacağız."