Kocaeli'de sağlıkçılara şiddet protesto edildi

Kocaeli Derince Çenedağı Aile Sağlığı Merkezi'nde 29 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen, iki hekim ve bir hemşirenin darp edilmesi ve yaralanması olayı, Kocaeli'deki emek ve meslek örgütleri tarafından 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü düzenlenen ortak basın açıklamasıyla protesto edildi. 

Kocaeli Tabip Odası, SES ve Türk Sağlık Sen Kocaeli şubeleri, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği ve Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları Derneği'nin ortak açıklamasını, Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Burhan Çağlar Usta okudu. Açıklamaya TTB adına Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler katıldı.

Kocaeli Derince Çenedağı ASM'de 29 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen olayda iki hekim ve bir hemşire, bir hasta ve hasta yakını tarafından darp edilerek yaralanmışlardı. Olay, hasta yakınının, hasta yokken reçete yazdırma talebinin hekim tarafından geri çevrilmesi üzerine yaşandı, hasta geldikten sonra da hekime yönelik hakaret ve saldırıyla devam etti. Olayda Dr.Yılmaz Sarıtaş'ın sağ omuzu çıktı ve birçok yerinde ekimotik darp izleri oluşurken, Hemşire Cemile Gözüaçık çenesinden yaralandı, Dr. Halim Özdemir'in de göğsünde ve boynunda basit çizikler oluştu. Olayın adli boyutu sürüyor. 

08.07.2015

BASINA VE KAMUOYUNA

Geçtiğimiz günlerde Derince Çenedağ ASM’de son derece vahim bir saldırı gerçekleşmiştir. İki hekim ve bir hemşire arkadaşımızın darp edilmesi, hakaretlere uğraması ile sonuçlanan şiddet vakası ne yazık ki ülkemizde yaşanan diğer örnekleri gibi giderek sıradanlaşmaktadır.

Biz sağlık emekçileri artık tek tek saldırı olgularının anlık nedenleriyle ilgilenmiyoruz. Çünkü sağlıkta her geçen gün tırmanan kör şiddet tekil olayların aritmetik bir toplamı, birer kriminal olay değildir. Sağlıkta şiddet uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Sürecinin, vatandaşı müşteri, sağlık çalışanlarını köle yerine koyan paracı-piyasacı sağlık politikalarının “gayrimeşru çocuğudur”.

Biliyoruz ki yaşanan şiddet ve cinayet vakalarında tetiği çekenden, bıçağı saplayanlardan, yumruğu indirenlerden, tekmeyi vuranlardan, küfürü savuranlardan çok daha ve asıl sorumlu olanlar bu ortamı yaratan hükümetler, başbakanlar, sağlık bakanları, sağlık müdürleri ve hastane yöneticileridir. Hatta belediye başkanlarıdır….

Yeri gelmişken; 2 Temmuz 2015 Perşembe günü KÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, aramıza yeni katılacak meslektaşlarımıza hitaben yaptığı konuşmada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu; sağlıkta yaşanan cinayet ve şiddet olgularının fazla abartıldığını, bazı belediye başkanlarının da saldırıya uğradığını belirterek bu olaylara alışmak ve kabul etmek mealinde ifadeler kullanmıştır. Bir toplum önderi olması gereken Belediye Başkanına hatırlatmak isteriz; maden kazalarında, iş kazalarında ölmek nasıl işin fıtratından gelmiyorsa, sağlıkta şiddet de doğal bir olgu değildir. Ne ekerseniz onu biçersiniz? Yeni mezun hekimlere katledilmek, yaralanmak, hakaretlere uğramak mesleğinizin doğal bir parçasıdır, bunu abartmayın, kabullenin demek sağlıkta yaşanan-yaşanan şiddeti meşrulaştırmak, dolaylı olarak onaylamaktır.

Bu yaklaşım; “hizmet” kamuflajıyla halkın sağlığını tüccarca alıp satanların, Sağlıkta Piyasacı Dönüşümü savunanların, son 15 yılda Kamusal Sağlık Altyapısını yok eden mevcut iktidarın üzerimize yıkılan, halkın üstüne çöken, bizleri şiddet sarmalına alışmaya zorlayan Dünya Bankası yaklaşımıdır.

Biz sağlık emekçileri başımıza gelenlerin asıl nedenlerini ve asıl suçluları biliyoruz. Asıl suçluları ve sorumluları yargılayıp cezalarını demokratik yollarla vermeye de kararlıyız.

Koruyucu-bilimsel sağlık hizmetlerinden ödün vermeden sağlıkta şiddeti durdurana kadar onu yaratan ve teşvik edenlerle de mücadele edeceğiz. Saygılarımızla…..