Barış Bloku kuruldu

Suriye sınırında askeri hareketliliğin devam ettiği, AKP hükümetinin mezhepçi bir söylem ile Suriye’ye karşı savaş çığırtkanlığı yaptığı bugünlerde çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, emek ve meslek örgütü ile akademisyen, aydın ve sanatçı "Barış Bloku"nu kurdu.

ANF’de yer alan habere göre, Taksim'de bulunan Cezayir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel, Garo Paylan, Ferhat Encü, Beyza Üstün, Ali Kenanoğlu, Sezai Temelli, Ali Haydar Konca, HDK Eş Genel Sözcüsü Sebahat Tuncel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ESP MYK Üyesi Ayhan Yener, SDP Genel Başkanı Ufuk Göllü, EMEP Genel Başkanı Selma Irmak, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, EHP Genel Başkanı Sibel Uzun ve akademisyen Mithat Sincar'ın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

“AKP SURİYE’DEKİ SAVAŞA MÜDAHİL OLMAYA ÇALIŞMIŞTIR”
Barış Bloku adına basın açıklamasını okuyan Gencay Gürsoy, "Ortadoğu uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin ortasında bulunuyor. Bu savaş bilançosu yüzbinlerce insanın ölümü, yerinden edilmesi sonuçlarını doğrudan yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.

AKP’nin IŞİD’in güçlenmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olduğunu vurgulayan Gürsoy, "AKP, Suriye'deki savaşa birinci dereceden müdahil olmak için elinden geleni yapmıştır” diye konuştu. Çözüm sürecinin askıya alınmasına da tepki gösteren Gürsoy, "Buna göz yumamayız. AKP'nin halkları ve kültürleri yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden bu kirli savaşı sınırlarımız içine taşıyacak karanlık maceralara hazırlananlar karşısında "Barış Bloku" oluşturuyoruz” sözleriyle Barış Bloku'nun kuruluşunu duyurdu.

Gürsoy, Blok'un temel hedefinin ülkeyi savaşa sürüklemeye çalışanların karşısına dikilmek, ülkede ve Ortadoğu'da barışı savunmak olduğunun altını çizdi. Barıştan yana olan kitlelerin harekete geçirilerek ölüm çemberinin durdurulacağını belirten Gürsoy, barıştan yana herkesi Blok'a destek vermeye çağırdı.

“SAVAŞ ÇIĞLIKLARI ATANLARA KARŞI, BARIŞ ÇIĞLIKLARI”
Blok'un bileşenlerinden DİSK adına konuşan DİSK Genel Başkan Kani Beko, "DİSK ve DİSK'e bağlı sendikalar olarak Blok'un ve bu metnin arkasındayız. Hükümetin gündeminde erken seçim ve savaş var. Savaşın, yalnızca askerlerin karşı karşıya gelerek yaptıkları bir mücadele olarak değerlendirilmemesi gerekir. Topların, tankların arkasındaki mahalleleri, kreşleri, okulları, oradaki insanları, savaş sonrası orada olabilecek olasılıkları, o çocukların enkaz altında dökmüş oldukları kanı, yaralanacak, sakat kalacak insanları düşünelim. Biz DİSK olarak savaşlara karşı gelen, her zaman barıştan, kardeşlikten, dostluktan yana bir konfederasyonuz. Ortadoğu'nun işgaline kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz Ortadoğu'daki ülke yönetimlerinin demokratik şekilde yönetilmesinden yanayız. Savaş çığlıkları atanlara karşı barış çığlıkları atacağımızı belirtmek istiyorum. Bizim insanlarımız kana doydu, şimdi demokrasi, barış, insan hakları zamanı. DİSK olarak bize düşen ne görev varsa biz bu görevleri yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ TÜRKİYE'YE TAŞINMIŞ OLACAK”
HDK Eş Genel Sözcüsü ve HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise, "Türkiye'de halen iktidarların başıboş gezemeyeceğinin kanıtı, bugün burada çıkan iradedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız savaş riski, gerçekte hiçbir sahici, anlaşılabilir, uluslararası hukuksal zeminden kaynaklanmıyor. Rojava'da ortaya çıkan özel halk yönetimi, IŞİD barbarlığına, IŞİD canavarına karşı meşru, özgürlükçü bir iradeyi sürdürmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin altında yatan şeyin Türkiye'nin ve AKP'nin meşruiyetinin yitirmesi olduğu söyleyen Kürkçü, "Rojava'ya karşı, IŞİD'in elinden alınacak, Kürdistan'ın dört bir parçasında TSK ile Kürdistan'ın özgürlük gücü arasında gelişebilecek bir harekettir. O yüzden savaşı Türkiye'nin içine taşıyacak bir duruma karşı ayaktayız. Sadece öteki ülkelerin güvenliği için değil kendi özgürlüğümüz için de kurduk bu inisiyatifi" dedi.

“SAVAŞ KOALİSYONUNA KARŞI BARIŞ KOALİSYONU”
Toplantıda söz alan ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş ise devletin bugünlerde koalisyon kurma çabaları içinde olduğunu anımsatarak "Bu tartışmaların gerçekleştiği bu günlerde savaş koalisyonuna karşı barış koalisyonu kurduk burada. Hükümeti kuracaklar, bu barış koalisyonunu göz ardı ederek koalisyon kurmasınlar. Bu savaş koalisyonunun karşısında direnecek, mücadele edecek bir barış koalisyonu var artık" ifadelerini kullandı.

“YOLSUZLUKLARIN ÜSTÜ SAVAŞLA ÖRTÜLEMEZ”
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP'nin savaş söylemlerinin, içerisine girdiği seçeneksizlikten kaynaklandığını söyledi. "Yoksulluğun, yolsuzluğun savaş politikalarıyla örtülmesine izin vermeyeceğiz. Geleceğimiz için barışa sahip çıkmaya çağırıyorum. Ülkemizdeki barış ve kardeşliğin Ortadoğu'daki barış ve kardeşlikle mümkün olacaktır" dedi.

“MÜSLÜMANIM DİYENLER SAVAŞI DESTEKLİYOR”
Demokratik İslam Kongresi temsilcisi Ekrem Baran ise Barış Bloku'nun destekçisi olduklarını vurgulayarak, Türkiye'de, İran'da, Arabistan'da, Müslümanım diyenler savaşı desteklemesine tepki gösterdi. Baran, "Tüm semavi dinlerin ve inançların özünde barış vardı. Hz. Muhammed Barış Sözleşmesi'nde "Bütün inançların birlikte yaşaması vardır" diyor, halkların beraber yaşamasını savunuyor. Ancak Müslüman'ım diyenler bunu yerine getirmiyor" diyerek tepki gösterdi.

“SAVAŞIN ATEŞİ SİZİ YAKAR”
Blok'a bireysel olarak destek veren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Türkiye, Suriye'deki savaşın hazırlayıcılarından bir tanesi. Şimdi de Suriye'ye askeri müdahale ederek durumu başka bir biçime getirmek istiyor. Suriye'de süren savaş, Türkiye'nin içine getirilmek isteniyor. Biz, bu savaşın neler getireceğini biliyoruz. Bu savaşın ateşi sizi de yakar, herkesi yakar. O nedenle bu düşüncelerinizden vazgeçin" diyerek iktidarı uyardı.

"SAVAŞ SUÇLULARINDAN HESAP SORMAK GEREKİYOR"
Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, 2011'den beri Suriye'de süren savaşın Türkiye halklarına yönelik bedellerinin oldukça ağır olduğunu hatırlattı. Günay, "Ülkemizin bu savaşa katılmasını durdurmak için, bu coğrafyada Kürtlerin, Türklerin, Arapların bütün halkların eşit haklara sahip olduğu bir ülke kurma aşamasında önemli bir durumda. Seçim sürecinde, diktatörlük hevesi kuranlara önemli bir çelme çakmış olduk. Şimdi bu beraberlikle ilerlemek önemli görevlerimizden bir tanesi. Şimdi yapmamız gereken, savaş suçlularından hesap sormak" ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ İŞÇİ, EMEKÇİ VE EZİLENLERİN ÇIKARINA YÖNELİK DEĞİL”
SDP Genel Başkanı Ufuk Göllü, "Suriye'ye yapılacak askeri müdahalenin işçi ve emekçilerin zararına olacak. Emperyalizmin Ortadoğu'daki hegemonyasının geriletilmesi gerekiyor. Rojava'nın kazanımlarına müdahale etmek, halkların özgürlüğüne müdahale etmektir. Barış talebini, halkların kardeşliğini yükseltmeliyiz" dedi.

“YAŞAMI SAVUNMAK BİZİM GÖREVİMİZ”
Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Raşit Tükel de söz aldı. "Savaş öldürür, savaş sakat bırakır. Savaş yakınlarını kaybettirir, toplumsal bir yas oluşturur" diyen Tükel, Türkiye'de 2 buçuk milyondan fazla Suriyelinin yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Tükel, "Bu yıkımı düzeltmek, yaşamı barışçıl, eşitlikçi bir düzlemde kurmak bizim görevimizdir”diye belirtti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca ise, "Dış politikası iflas etmiş, yalnızlaşmış bu politikanın tek umudu savaş çıkartarak hazirandaki seçimin sonuçlarını boşa çıkartmaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Blok içerisinde yer alan kurum temsilcileri, basın toplantısının ardından Blok'un neler yapacağını konuşmak üzere toplantı gerçekleştirdi.

Barış Bloku kurucuları şöyle:

78'LİLER GİRİŞİMİ
AKADEMİ SUSMAYACAK
AKADER
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
ASRIN HUKUK BÜROSU
BARIŞ GİRİŞİMİ
BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER
BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ
BAŞLANGIÇ DERGİSİ
CHP VEKİLLERİ
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)
DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
DEVRİMCİ HAREKET
DHF (Demokratik Haklar Federasyonu)
DİK (devrimci İşçi Komiteleri)
DİP (Devrimci İşçi Partisi)
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
DTK (Demokratik Toplum Kongresi)
EHP(Emekçi Hareket Partisi)
EMEK VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
EMEP (Emek Partisi)
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
GESOS (Genç Sosyal Demokratlar)
GİYİM SEN
HALKEVLERİ
HDK (Halkların Demokratik Kongresi)
HDP (Halkların Demokratik Partisi)
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ
İHD (İnsan Hakları Derneği)
İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ
KALDIRAÇ
KESK (kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu)
KJA (Özgür Kadınlar kongresi)
KÜRESEL BAK
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
ÖZERK SANAT KONSEYİ
PARTİZAN
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)
SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu)
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)
SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği)
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TÜRKİYE GERÇEĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ