TTB-DİSK-KESK-TMMOB Heyeti Suruç'ta

Suruç’ta 20 Temmuz 2015 günü meydana gelen ve 32 kişinin yaşamını yitirmesi, onlarca kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan insanlık dışı saldırının ardından, TTB, DİSK, KESK, TMMOB ile insan hakları ve hekim örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyet bugün (21 Temmuz 2015) Suruç’a giderek, görüşme ve incelemelerde bulundu, basın açıklaması yaptı. Heyette TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi üyeleri Dr. İsmail Bulca, Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Şeymus Gökalp ile İstanbul Tabip Odası adına Dr. Ozan Toraman yer aldılar.

Sabah ilk olarak katliamda yaşamını yitirenler için Gaziantep’te gerçekleştirilen cenaze törenine katılan heyet, daha sonra Suruç’a geçti. Suruç’ta saldırının meydana geldiği Amara Kültür Merkezi bahçesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına TTB temsilcilerinin yanı sıra DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, Adli Tıp Uzmanları Derneği adına Dr. Ümit Biçer ve Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Hasan Kandemir katıldılar.  

KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, DİSK Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül burada birer konuşma yaptılar. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan konuşmasında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 32 genç ve güzel insanın dün aynı saatlerde katledildiğini belirterek, bunun dünya tarihinde benzerine az rastlanacak büyük bir katliam, vahşet olduğunu belirtti. İlhan, “Türkiye’nin dört bir yanından toplanarak, ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmak için gelen gençlerin katledilmesi büyük bir ihmali ve eli kanlı bir ölüm makinasının varlığını göstermektedir. Biz hekimler ve sağlıkçılar olarak ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, TTB Heyeti DİSK, KESK ve TMMOB temsilcileriyle birlikte Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bilgi aldı. Çiftçi, öncesinde hiçbir istihbarat ulaşmadığını belirterek, “Hepimizi üzen, 2 yıldır yürüttüğümüz tüm çabaları boşuna çıkaran bir saldırıdır bu” dedi.

TTB Heyeti daha sonra, Urfa’ya geçerek hastanede tedavi gören, Dr. Çağla Seven’in de aralarında olduğu yaralıları ziyaret etti. 

21.07.2015

BASIN AÇIKLAMASI

SURUÇ KATLİAMINI KINIYORUZ!

AKP’nin etnik, milliyetçi ve hegomonik Ortadoğu politikası can almaya devam ediyor… Kobanê’nin Yeniden İnşa çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan Urfa’nın Suruç ilçesine gelen SGDF’li 300 gencimizin konakladığı Amara Kültür Merkezi’nde dün kelimelerle ifade edilemeyecek kadar alçakça bir saldırı sonucu meydana gelen patlamada 30’dan fazla gencimiz yaşamını yitirdi, çoğu ağır olmak üzere onlarcası yaralandı. Bu vahşi saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyor, protesto ediyoruz.

Öfkemiz de, acımız da çok büyük! Kobanêli çocuklara oyuncak getirip Kobanê’nin yeniden inşası için gönüllü olan, tatillerinden feragat eden bu gençlerimize kıyan katiller sürüsünü hepimiz yakından tanıyoruz. Kobanê’de daha bir ay önce çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 250’den fazla insanı katledenler dün de Suruç’ta gençlerimizi katlettiler. Aynı katiller 5 Haziran’da da Diyarbakır’da yüzlerce insanımızı katletmeyi hedeflemişlerdi.

Katiller de, onlara bu zemini hazırlayanlar, yönlendirenler de belli. 5 Haziran’da Diyarbakır’da bombayı meydana koyan katili kimler kolladı, korudu, görmemezlikten geldiyse Suruç’ta da aynı odak saldırıyı önlememiş, gerekli tedbirleri almamıştır. Bugün burada kişi başına birkaç polisi dikenler dün neredeydi diye sormadan edemiyoruz!

AKP politikaları nedeniyle Ülkemiz Suriye’ye, Irak’a, Yemen’e, Afganistan’a dönme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Hamasi nutuklarla gizlenemeyecek kadar tehlike büyümüştür. Katiller masum, sivil, çocuk demeden onlarca, yüzlerce insanı katletmeyi hedefliyorlar. Ne yazık ki, bu zemini yaratan ve büyüten AKP hala geldiğimiz noktanın farkında değil ya da zaten istedikleri böylesi bir ortam olduğu için farkında değilmiş gibi davranıyorlar! Oysa AKP’nin dış politikasının kamuoyu nezdinde ve vicdanında mahkûm olduğu 7 Haziran seçimlerinde de ortaya çıkmıştır.

AKP ve Cumhurbaşkanına buradan bir kez daha sesleniyoruz; etnik, mezhepçi ve “Yeni-Osmanlıcılık” politikasından vazgeçin! Emperyalizmin ve AKP’nin Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren bu politikaları ülkemizi de aynı tehditle karşı karşıya getirmiştir. 

Bilinmelidir ki, katliam, savaş ve kaos zemini hazırlayan politikaları uygulayanlar tarih önünde hesap vermekten kurtulamamışlardır, bundan sonra da kurtulamayacaklardır.

Karanlık hesaplar ve hevesler uğruna insanlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın katledilmesine seyirci kalmak da en az katiller kadar suça ortak olmaktır. İnsani değerlere dair en ufak bir kaygısı olan tüm kesimleri katliamlara ve zemin hazırlayan politikalara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

Geldiğimiz nokta vahimdir. Geleceğe dair endişe ve kaygımız büyüktür. IŞİD’i Suriye’de, Irak’ta ya da herhangi bir ülkede aramaya gerek yoktur. Ortaya çıkaranlar, büyütenler ve besleyenler şimdi ülkemizde harekete geçirdiler. IŞİD aracılığıyla demokratik eylem ve etkinlik gerçekleştirmemizi engellemek istiyorlar. Kendilerine engel olarak gördükleri demokrasi güçlerini IŞİD üzerinden tehdit ediyor, katlediyorlar. IŞİD kimi zaman bir maşa kimi zaman özlem duydukları bir rejimin adı olarak kullanılıyor.

Halklarımız bu gerçeğin farkında ve bu farkındalık onların tüm kurgularını bozacak en büyük güçtür. Birarada, özgür ve onurlu yaşama iradesi oynanacak tüm oyunları ve saldırıları bozacak, katilleri açığa çıkaracaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da savaş, gerilim ve katliam politikalarına karşı ısrarla barışı örmeye, halkların kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz.

En ufak insani değerden nasibini almamış katiller sürüsünün gerçekleştirdiği saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, yaşamlarını yitirenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.