Mecburi hizmet uygulamasında soru ve yanıtlar

TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu tarafından Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde ve işbirliğinde 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Hatay’da yapılan Mecburi Hizmet Zirvesi süreci ve sonrasında TTB-UDEK aracılığı ile TTB-Hukuk Bürosu'na ulaşan mecburi hizmet ile ilgili sorulara yanıt üretmek amacıyla 22 Şubat 2012 tarihinde hazırlanan doküman güncellendi. 

TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler tarafından hazırlanan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan'ın katkılarıyla güncellenen "Mecburi Hizmet Uygulamasında Soru ve Yanıtlar" dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Mecburi Hizmet Uygulamasında Soru ve Yanıtlar