1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 10-11 Ekim'de Çanakkale'de

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu ve Çanakkale Tabip Odası tarafından düzenlenen 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 10-11 Ekim 2015 tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek. "Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi" başlığıyla düzenlenen kongrenin başkanlığını Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Çamlıbel Görgün ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencisi Alev Çift gerçekleştirecekler.