HDP Heyeti'nden TTB'ye ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs ve HDP Van Milletvekili Yurdusev Özsökmenler'den oluşan bir heyet 29 Temmuz 2015 tarihinde TTB Merkez Konseyi'ni ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Filiz Ünal İncekara ve Dr. Hande Arpat katıldılar.

Görüşmede, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Türkiye'de son yaşanan gelişmelerle ilgili HDP'nin yaklaşmını, tırmanan şiddet ortamının barış ortamına dönüşmesi için yürüttükleri çabaları ve çalışmaları aktardı. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan da, hekimler açısından toplumsal barış ortamının sağlığın olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirterek, TTB'nin öteden beri bu konuda yürüttüğü çabalarını devam ettireceğini ve tüm siyasi aktörleri çatışma ortamının durması için çaba harcamaya davet ettiklerini ifade etti.