Nitelikli uzmanlık eğitimi adına TUK'tan önemli karar

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), 29 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı toplantıda, daha önce asistanların şikayeti üzerine aldığı bir kararla oluşturduğu komisyonun, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “Beyin ve Sinir Cerrahisi” ve “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” kliniklerine gerçekleştirdiği inceleme ve değerlendirme ziyareti sonrasında hazırlamış olduğu raporlarını değerlendirmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, adı geçen kurumlarda “Beyin ve Sinir Cerrahisi” ve “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” uzmanlık eğitimi programlarının uzmanlık eğitimi verilebilmesi için gerekli asgari standartları karşılamadığına, söz konusu iki uzmanlık eğitimi programının eğitim yetkisinin 6 aylık bir süre için askıya alınmasına ve bu süre içerisinde raporda belirtilen eksikliklerinin giderilmesinin beklendiğinin iki kuruma bildirilmesine karar verilmiştir.

TUK’ta ayrıca, her iki kurumdaki uzmanlık öğrencilerinin 6 aylık bir süre için eksikliklerini gidermek üzere eğitim kapasitesi yüksek eğitim kurumlarına nakledilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan karar gereğince, 4 ay sonra tekrar gerçekleştirilecek olan inceleme ve değerlendirme ziyareti sonrası eğitim yeterliliğine kararı verilirse uzmanlık öğrencilerinin kurumlarına dönmesi mümkün olabilecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi