Sağlık çalışanlarına, sağlık hizmetlerine ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılar kabul edilemez

TTB Merkez Konseyi, geçici hükümet yönetimindeki Türkiye'de son haftalarda yaratılan çatışma ortamında, sağlık hizmetlerine, sağlık merkezlerine ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların da arttığına dikkat çekti. TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına, sağlık merkezlerine ve araçlarına karşı yapılan saldırılar hiçbir gerekçeye dayandırılamaz" denildi. 

 

 

03.08.2015

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Çalışanlarına, Sağlık Hizmetlerine ve Sağlık Merkezlerine Yönelik Saldırılar
Kabul Edilemez

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nden hemen sonra büyüyen umutlarımız haftalar içerisinde ne yazık ki sönmeye yüz tutmuş, yurttaşların %95 gibi önemli bir oranının temsil edildiği parlamento “tatil” edilmiş ve geçici hükümet yönetimindeki Türkiye’de son haftalarda bir çatışma ortamı yaratılmıştır. Çatışmaların, ölümlerin bir an önce durması şarttır.

Bu kaotik ortamda ambulanslara, hastanelere saldırılar da olmakta, sağlık çalışanları kaçırılmaktadır. 27 Temmuz 2015 günü Mardin Nusaybin Devlet Hastanesinin bahçesinde park halinde bulunan 3 ambulansın açılan ateş sonucu kullanılamaz hale gelmesi, aynı gün Şırnak’ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi’ne ateş açılması, 2 Ağustos 2015 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesindeki asker hastanesine silahlı saldırı düzenlenmesi bunun en son örnekleridir. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki sağlık çalışanlarına, sağlık merkezlerine ve araçlarına karşı yapılan saldırılar hiçbir gerekçeye dayandırılamaz. Savaş da dahil olmak üzere hiçbir ortamda hastaların, yaralıların sağlığını tehlikeye düşürecek eylemlere müsamaha gösterilemez.

Sağlık hizmetine yönelik saldırıları gerçekleştirenleri bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Saldırı yaşanan hastanelerdeki tüm hekim, sağlıkçı ve hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Hükümetin, faillerin ortaya çıkarılması için gerekli çabayı göstermesini bekliyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ