Çatışmalı ortamda dahi acil sağlık hizmetleri aksatılamaz!

TTB Merkez Konseyi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan olaylar ve sağlık hizmetlerinin aksamasıyla ilgili olarak İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları'nı göreve çağırdı. TTB'den yapılan yazılı açıklamada, acil sağlık hizmetlerini çatışmalı ortamda dahi sürdürülmesinin bir zorunluluk ve sorumluluk olduğuna dikkat çekildi. 

 

 

07.08.2015

İÇİŞLERİ VE SAĞLIK BAKANLIKLARI'NI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ: 

ÇATIŞMALI ORTAMDA DAHİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AKSATILAMAZ!

Yoğunluğu giderek artan çatışmaların ülkemizin birliğine, beraberliğine, refahına, huzuruna ve muasır medeniyet idealimize zarar verdiği aşikardır.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dünden beri yaşanan olaylarda üç vatandaşımızın yaşamını kaybettiği, 10'un üzerinde vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi edinilmiştir. Çatışmaların yoğun yaşandığı yerleşim yerlerindeki yaralıların tedavilerinin yapılabilmesi için 112 sağlık ekipleri çalışamamışlar, yaralıların sağlık merkezlerine ulaştırılmasında ciddi aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Kimi hekimler ve sağlık çalışanları çalıştıkları sağlık merkezlerine gidememişlerdir. 

Bir hekimin güvenlik görevlilerince kötü muameleye maruz bırakıldığı, çatışma alanına götürmek üzere zor kullanıldığı, fiziksel şiddete uğradığı da öğrenilmiştir. 

Biliyoruz ki çatışmalı ortamlar sağlık hizmeti sunumunu aksatmaktadır. Ancak en temel hak olan yaşam hakkının temini için öncelikle güvenlik güçlerinden ya da sivillerden ihtiyaç duyan herkesin en güvenli şekilde sağlık merkezlerine ulaştırılması bir zorunluluk, sorumluluktur. 

Türk Tabipleri Birliği Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları'na bu konuda beklentilerini iletmiştir. 

Gerek sağlık hizmetine ulaşımdaki aksamalar ve gerekse saldırıya uğrayan meslektaşımızla ilgili olarak takipte olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

TTB Merkez Konseyi