Ambulanslarla IŞİD Militanlarının Taşındığı İddiaları Derhal Aydınlatılmalı, Sorumlular Cezalandırılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak sağlık hizmetlerinin güvenliği ve çatışma durumunda bile korunması gerektiği konusundaki hassas tavrımızı her fırsatta ifade ediyoruz.

Özellikle son dönemde ambulanslara, acil servislere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırlara dikkat çektik.

Bugün basına yansıyan CHP’nin Adıyaman raporundaki ambulanslarla ilgili bölüm hepimizin kanını donduran cinstendir. Rapora göre Suriye’den yaralı getiren ambulanslarla dönüşte savaşmak için bölgeye IŞİD militanları taşınmıştır. Yirmi TL karşılığı militanların sınırı geçmelerinin temin edildiği bilgisinin emniyet yetkililerine ve Bimer’e bildirildiği ancak dikkate alınmadığı vurgulanmaktadır.

Hekimler ve TTB olarak bir kez daha sağlık hizmetleri konusundaki uluslararası kuralları ve evrensel ilkeleri hatırlatıyor, bu korkunç iddiaların açıklığa kavuşmasını, sorumluların cezaladırılmasını istiyoruz.

Sağlık hizmetlerine yönelik tüm saldırılar derhal durmalı ve yurttaşların sağlık hizmeti alması yönündeki her türlü tehdit, engel kaldırılmalıdır.

Ambulanslar başta olmak üzere her türlü sağlık tesisleri amacı dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu amaçla kullanıldığına dönük ihbar ve raporlar titizlikle incelenmeli, bunu yapanlar cezalandırılmalıdır.

Sağlık hizmetlerine gölge düşürecek bu türlü eylem ve etkinliklerin önlenmesi, durdurulması bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır. Sorumluluklarını yerine getiremeyenlerin sağlık hizmetlerini kirletmeye hakkı yoktur. Doğrusu bulundukları makamı terketmeleri olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi