Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı kuruldu

32 kişinin yaşamını yitirdiği Suruç Katliamı’nda katliama tanık olan, yaralı kurtulanlar ile yaşamını yitiren ve yaralananların yakınlarına psikososyal destek vermek için Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı kuruldu.

Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı’nda, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Travma Çalışmaları Derneği yer alıyor.

Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı bileşenleri kuruluşunu TİHV İstanbul Şubesinde düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Kurumlar adına ortak açıklama yapan Türkiye Psikiyatri Derneği temsilcisi Prof. Dr. Şahika Yüksel, ruhsal travmanın tanımını yaparak, savaş ve çatışmanın en büyük ruhsal travma kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Dr. Yüksel, Suruç Katliamı’nda saldırıya maruz kalanların, yaralananların ve yaralananlara tanıklık edenlerin ve yakınlarının ruhsal açıdan etkilendiklerini belirtti. Dr. Yüksel ayrıca, tüm yaşananlara kendi cephelerinden cevap olmak ve dayanışmada bulunmak amacıyla sivil toplum kuruluşları olarak “Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı” oluşturmaya karar verdiklerini belirterek, amaçlarının bu ağ aracılığıyla kişilere ev ve kurum ziyaretleri yapmayı, kişileri ruhsal travma ve sonrası oluşabileceklerle ilgili bilgilendirmeyi, başvuracak kişilere bireysel ve grup terapistleri hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise, ruhsal travmaların tedavi edilmediklerinde etkilerini uzun süre gösterebildiğini, işlevselliği ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebildiğini ifade etti. Suruç katliamından etkilenen kişilere psikososyal destek vermek istediklerini belirten Tükel, ilk planda İstanbul’da başlattıkları bu çalışmaları, etkilenen kişilerin talepleri doğrultusunda farklı bölgelerde de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı’na şu adreslerden ulaşılabilinir:

Telefon: (0212) 249 30 92

Mail: [email protected]

[email protected]