Cizre'de Katledilen Hemşire Eyüp Ergen İçin Yastayız İsyandayız?

Ülkemizde ve bölgemizde şiddet tırmanıyor; her gün onlarca gencimizi, hatta çocuğumuzu toprağa veriyoruz.

Toplumun barışı ve huzuru için son derece kaygı verici olan bu şiddet ortamında hastanelerimizin hedef alınmasına, ambulanslarımızın kaçırılmasına, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmamasına karşı sesimizi yükselttik çok kez.

“Barışın dili savaşı susturmalı!” dedik...

“Savaş Öldürür Biz Yaşatacağız” dedik...

Yaşamdan yana saf tutmaktan vaz geçmeyeceğimizi haykırdık, durduk; ancak dinletemedik...

Artık sözün bittiği yerdeyiz. Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık emekçisi Hemşire Eyüp Ergen, 27 Ağustos 2015 tarihinde hastanedeki nöbetinden evine dönerken kafasına isabet eden kurşuna bağlı olarak hayatını kaybetti.

Hemşire Eyüp Ergen, halkımıza gece gündüz sağlık hizmeti veren, mesleğini seven, fedakarca çalışan ve hayatı tehlikede olan binlerce sağlık emekçisinden biriydi. Eyüp Ergen, ayrıca devam edenbu şiddet ortamında evinden işine giderken hayatı tehlikede olan on binlerce emekçiden biriydi.

Acımız derin, öfkemiz büyük. Eyüp arkadaşımızın hayatına mal olan bu şiddet ortamına bir son vermek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ve halkımıza gece gündüz sağlık hizmeti sunan emekçi kardeşimizi öldürenlerin peşini bırakmayacağımızı, “savaş öldürür, biz yaşatacağız” demek için 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında barış beyannamelerini imzaya açıp, barış nöbetleri tutacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İş Sendikası
Türk Hemşireler Derneği
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Türk Psikologlar Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği