Sağlık çalışanlarından Diyarbakır'da barış eylemi

Sağlık emek ve meslek örgütleri, bölgede sağlık çalışanlarına ve sağlık tesislerine yönelik saldırı ve tehditleri protesto etmek amacıyla Diyarbakır'da ortak basın açıklaması düzenledi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasına TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Merkez Konseyi üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dr. İsmail Bulca katıldılar.

Basın açıklaması sırasında, "Sağlıkçılardan Savaşa Karşı Barış Beyannamesi" okunarak imzaya açıldı. Beyannamede; sağlık çalışanlarının yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmaya devam edecekleri ve ülkenin bir savaş ve şiddet sarmalına girmesine seyirci kalınmayacağı vurgulandı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan burada yaptığı konuşmada, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mesleklerinin ve insanlıklarının gereği olarak her türlü çatışma ve savaşa karşı olduğunu vurguladı. Çatışma ortamlarında sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının korunmasının özellikle önemli olduğunu ve bunun pek çok uluslararası belgede koruma altına alındığını belirten İlhan, son bir aydır Cizre, Silopi, Tatvan, Şemdinli, Yüksekova ve Varto'da sağlık tesislerine saldırılar gerçekleştirildiğnini ve sağlık çalışanlarının saldırıya uğradıklarını, tehdit edildiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta bir hemşirenin nöbetten çıktıktan sonra evine giderken vurularak öldürüldüğünü anımsatan İlhan, bu ortamda sağlık hizmeti vermenin imkansız hale geldiğini, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin kalmadığını vurguladı. Dr. İlhan, “Bir yarbay kaybettiği kardeşi için acı çekerken 'Benim kardeşim neden öldü? Daha düne kadar barış diyordunuz, şimdi neden sonuna kadar savaş diyorsunuz' diye haykırıyorsa, bir baba şehit olan oğlu için 'Söyleyecek çok şeyim var ama beyler rahatsız olur, söyleyemiyorum' diye acı çekiyorsa, süren çatışmaların ve savaşın Türkiye halkları nezdinde bir meşruiyeti kalmamıştır” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının barış beyannanemesi için tıklayınız...