Danıştay'dan beklenen karar: Stratejik personel de eş durumu nedeniyle atama talebinde bulunabilir

Danıştay, hekimlerin “stratejik personel” olarak tanımlanmasıyla atama ve nakillerde ayrımcılığa uğratılmalarına sebep olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğine karar verdi.

Eşi Ankara’da özel bir kurumda görev yapan doktor, aile birliğini sağlamak üzere Ankara’ya tayin talebinde bulunmuştur. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olan bu talep Sağlık Bakanlığı tarafından kendi özel Yönetmeliğine göre değerlendirilerek reddedilmiştir.

Hekimin Konya İdare Mahkemesinde açtığı davada Sağlık Bakanlığı işlemi hukuka uygun bulunmuş ise de temyiz üzerine inceleme yapan Danıştay 5. Daire Sağlık Bakanlığı’nın aynı konudaki yönetmeliğinin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğini belirterek Mahkeme kararının yürütmesini durdurmuştur.

Danıştay Kararında; Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin hukuki çerçeve ayrıntılı olarak belirtildikten sonra, “stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekmektedir” şeklinde, hekimlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik çok önemli bir hüküm verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin eş durumu mazeretinde hekimlere yönelik ayrımcı kuralların da iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada da bu yönde karar verilmesi, hekimlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir kazanımın elde edilmesini sağlayacaktır.