1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!' Çağrısı

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” çağrısı yaptılar. Emek meslek örgütlerinin eylemine çok sayıda dernek ve sendika da destek verdi. Eyleme, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Mine Önal, Dr. Onur Naci Karahancı ve çok sayıda hekim katıldı.

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi, Madenci Anıtı’na doğru barış sloganları atarak yürüyüşe geçti. Dört örgütün ortak basın açıklamasını DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan okudu. Mevcut iktidarın savaş politikalarını eleştiren Remzi Çalışkan demokrasi, barış ve adalet için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Ülkedeki darbelerin, savaşların ve ekonomik krizlerin bedelini halkın ve emekçilerin  ödediğine dikkat çeken Çalışkan, “Savaş naraları atanların çocukları değil, yoksul halkımızın çocuklarının kanı akıtılmaktadır” dedi.

Basın açıklamasının sonunda dört örgüt adına; “Çocuklarımız ölmesin barış hemen şimdi diyoruz. Ve bir daha haykırıyoruz ki; Kirli hesaplara kurban edilecek bir tek canımız bile yok. Barışın iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var. Çünkü Barış çıkar hesaplarından uzak, pazarlık masalarında konuşulamayacak denli ciddi ve uğruna mücadele etmeyi göze alacak kadar değerlidir” denildi.