TTB Başkanlarından Biroğul Ailesine Taziye Ziyareti

TTB Başkanları, merhum Dr. Abdullah Biroğul'un babası Ahmet Biroğul'a taziye ziyaretinde bulundu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, eski TTB Merkez Konseyi Başkanları Dr. Selim Ölçer, Dr. Eriş Bilaloğlu ve Prof. Dr. Özdemir Aktan'ın yer aldığı heyete, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay ve Diyarbakır Tabip Odası Kongre Delegesi Dr. Mahmut Ortakaya da katıldılar. 

Heyet, Abdulah Biroğul'un babası Ahmet Biroğul'a Türkiye'deki tüm hekimlerin büyük üzüntüsünü ve başsağlığı mesajını iletti. Ahmet Biroğul da, "Kardeşin kardeşi öldürdüğü bu savaşın bir an önce durmasını bekliyoruz. Acımız çok büyük. Benzer acılar yaşanmasın istiyoruz" dedi. 

Taziye ziyaretinin ardından Diyarbakır Tabip Odası'nda Hekim Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda, Türkiye'de ve bölgede yaşanan son gelişmeler, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin durumu ile sağlık hizmetlerinde yaşananlar ele alındı.