DTB'den hükümetlere çağrı

Dünya Tabipleri Birliği (DTB), Hükümetlere mülteci ve göçmenlerin gereksinim duydukları sağlık hizmetlerinin tamamının sunulması çağrısı yaptı. DTB Başkanı Dr. Xavier Deau tarafından yapılan açıklamada, göçmen ve mültecilerin sağlık bakım hizmetlerinin "tasarruf amacıyla bir pazarlık konusu yapılarak ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. 

Açıklama şöyle: 

HÜKÜMETLER; MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN GEREKSİNİM DUYDUKLARI SAĞLIK HİZMETLERİNİN TAMAMINI SUNMALIDIRLAR!

Hükümetler, hekim önderleri tarafından göçmen ve mültecilerin gereksinim duydukları sağlık hizmetlerinin tamamını sağlanması konusunda uyarıldı.

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr Xavier Deau, göçmen ve mültecilerin sağlık bakım hizmetlerinin “tasarruf amacıyla bir pazarlık konusu yapılarak” ihmal edilmemesinin bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Dr. Deau, “Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin kendilerini sağlık taramaları ve tedavi olanaklarından yararlanamaz halde buldukları” ile ilgili Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın yeni kanıtlarına atıfta bulundu. Aynı araştırma, göçmenlerin acil tedavi gereksinimi duydukları ana kadar beklemek yerine onları erken tedavi ederek Avrupa Birliği üye devletlerinin göçmenlerin sağlığına daha az para harcayacaklarını da ortaya koymuştur.

DTB Cenevre Deklarasyonu hastalarının tamamını herhangi bir etnik köken, cinsiyet, uyruk, politik görüş, vb. açısından ayrım yapmadan tedavi etmenin hekimlerin görevi olduğunu açıkça belirtmektedir. Sağlık bir insan hakkıdır ve bütün göçmen ve mülteciler onurlu ve saygın bir biçimde karşılanmalıdır.

Dr. Deau;

“DTB tarafından yapılan bu çağrıyı; sağlık çalışanları ve onların hastaları ile birlikte bütün tıbbi ekipmanın güvenliğinin sağlanması konusunda Suriye’deki bütün taraflar için yineliyorum.

DTB; Suriye’li ve diğer bütün mülteci ve göçmenlere güvenli bir biçimde sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası yapılar arasındaki iletişimi hızlandırmak için üye hükümetlerine çağrı yapmaktadır.” dedi.