TTB Cizre'de yaşanan hak ihlallerini Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarına taşıdı

TTB Merkez Konseyi, 7 Eylül’den bu yana Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İçişleri Bakanı Selami Altınok ile görüşmek amacıyla randevu talebinde bulunuyor. Henüz görüşme talebinde yanıt alamayan TTB Merkez Konseyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çatışma ortamının sağlık hizmetlerinde yol açtığı aksaklıklar ve Cizre’deki durumla ilgili olarak her iki Bakanlığa da yazı gönderdi.

Yazılarda, TTB Merkez Konseyi'nin bölgede görev yapan sağlık çalışanlarından ve Tabip Odası yöneticilerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin durumu ve genel durum aktarıldı. Bu şartlar altında TTB'nin bu sürece daha fazla seyirci kalmasının mümkün olmadığı belirtilerek, "Cizre halkının sağlığının ilçede yaşananlardan nasıl ve ne boyutta etkilendiğini belirlemek ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını incelemek, her yurttaşımızın sağlıklı yaşam hakkının sağlanabilmesi için önerilerimizi  oluşturmak ve toplumu bilgilendirmek üzere Birliğimiz tarafından oluşturulacak hekim heyetinin ilçede incelemeler yapması için gerekli koşulların ivedilikle sağlanmasını saygılarımızla talep ederiz" denildi. 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na gönderilen yazı için...

İçişleri Bakanı Selami Altınok'a gönderilen yazı için...