Şiddet dili sağlık ortamına da yansıyor

Ülkemizde şiddet yaşamın her alanında sürüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Kliniği de sürmekte olan şiddet ortamından nasibini aldı. 9 Eylül Çarşamba günü Çocuk Acil Servisi'nde görevli bir meslektaşımız acil serviste yatan hastanın yakınlarına enfeksiyon riski nedeniyle yanında yalnızca bir kişinin bulunması gerektiğini ifade etti. Meslektaşımız, bu uyarıya sinirlenen hasta yakınları tarafından darp edildi. Darp olayından sonra Dr. Gözde Apaydın'a dört gün iş göremez raporu verildi.

Yaşanan şiddet olayı üzerine 11 Eylül Cuma günü, sabah 09.00'da hastane bahçesinde bir araya gelen çalışanlar, İstanbul Tabip Odası öncülüğünde gerçekleştirilen iş bırakma eylemi ve bir basın açıklamasıyla şiddet olayına tepki gösterdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve yönetim kurulu üyesi Dr. Ümit Şen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen'in de katıldığı eylemde yapılan konuşmaların ardından klinik çalışanları adına hazırlanan basın açıklamasını Dr. Firuze Erdek Alp okudu. Basın açıklamasından sonra Hastane içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından dekanlığın önünde toplanan çalışanlar adına, Prof. Dr. Selçuk Erez ve Prof. Dr. Raşit Tükel ve Dr. Hüseyin Demirdizen'in de içinde olduğu heyet yaşanan şiddet olayını ve alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver'i ziyaret ettiler.

Basın metni için tıklayınız