TTB Isparta'ya çağırıyor!

Türk Tabipleri Birliği, tüm sağlık çalışanlarını ve sağlık örgütlerini sözleşmesi feshedilen Aile Hekimi Remzi Uysalgenç'e destek olmak amacıyla, 17 Eylül'de Isparta'da gerçekleştirilecek kitlesel basın açıklamasına davet ediyor.   

    

 

 

TTB, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN AİLE HEKİMİ

DR. REMZİ UYSALGENÇ’E DESTEK OLMAK AMACIYLA,

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ISPARTA’YA ÇAĞIRIYOR!

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, Keçiborlu Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak çalışan üyemiz Dr. E. Remzi Uysalgenç arkadaşımızın sözleşmesi Isparta Valiliği tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. Bütün bir hafta boyunca Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Aile Hekimlerine ayrıca İdare tarafından entegre hastanelerde istedikleri kadar nöbet yazılmakta üstelik nöbet sonrası izin kullandırılmadığı gibi ücret de ödenmemektedir.

Isparta Valiliği, yapılan savunmalarla ilgili yargı kararlarını hiçe sayarak, üyemiz Dr. Remzi Uysalgenç’e 4 adet 5 ceza ihtar puanı ve 6 adet 20 ceza ihtar puanı, toplamda 140 ceza puanı vererek, sözleşme feshi uygulamıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını baskı altına almak amacıyla işten atma tehdidi aracı olarak kullandığı ceza puanı bu kez Isparta’da uygulanmıştır.

Meslektaşımıza, haklarına sahip çıktığı için haksızca ve hukuksuzca uygulanan sözleşme feshinin bir an evvel geri alınmasını, soruşturmaların iptal edilmesini istiyoruz.

TTB Aile Hekimliği Kolumuz, uygulanan baskılar karşısında yürütülecek mücadelede üyemizle her türlü dayanışma ve destek içinde olacaktır. 

Aile Hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının hakları için sürdürdükleri mücadele başarıya ulaşana kadar devam edecektir.

TTB, tüm sağlık çalışanlarını, sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu dernek ve sendikaları, Isparta halkını meslektaşımızla dayanışmaya bu amaçla 17 EYLÜL 2015 (Perşembe günü) 12:30’da ISPARTA DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI’na katılmaya çağırıyor.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ KOLU