Cerrahpaşa'da öğretim üyesinden şiddete uğrayan hekimlere mobbing

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde, 9 Eylül günü İstanbul Tabip Odası Hastane Temsilcisi Dr. Gözde Apaydın’a saldıran hasta yakınları, 11 Eylül’de hastaneye tekrar gelerek olay çıkardı. Kliniğin sorumlu hekimi Prof. Dr. Halit Çam, olayın yaşandığı koridora gelerek hekimlere ‘itler, köpekler’ vb. hakaretler savurdu. İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve asistan hekimler, bu onur kırıcı davranış üzerine Çam’ın idari görevinden alınması talebiyle bugün hastane bahçesinde çadır kurarak bir açıklama yaptı.Açıklamaya İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, yönetim kurulu üyeleri, Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Ozan Toraman'da katıldı. Asistan hekimler, bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı fakülte kurul toplantısında Çam’ın kınanmasını istiyor. Fakülte kurulundan çıkacak karara göre yarın iş bırakacaklarını açıklayan asistan hekimler, Prof. Dr. Halit Çam görevden alınana kadar bu süreci devam ettirmekte kararlı.

SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, “Hekim arkadaşımız koridordaki 10 hasta yakınına, enfeksiyon riski sebebiyle hastanın yanında sadece bir kişinin bulunması konusunda gerekli uyarıyı yaptığı için saldırıya uğramıştı. Konuyla ilgili hem karakola, hem hastane idaresine suç duyurusunda bulunduk ancak ‘kol kırılır yen içinde kalır’ mantığını karşımızda bulduk. Olayı kapatma noktasına gelindi. Yaşanan saldırının basına yansımasını istemiyorlar. Hasta yakını daha çok sorun çıkarır diye tedavisini hızlı bir şekilde uygulayıp, bir şekilde ödül vererek göndermeyi istiyorlar. Bu durum hasta yakınlarına cesaret verdi. Geçtiğimiz cuma günü, tekrar acile gelen aile yakınları, kendilerine ‘hastanın sağlık durumunun stabil olduğu belirtilerek tedavinin bundan sonar başka bir hastanede devam ettirilmesi’ ifade edilmesi üzerine hastanede olay çıkarttı” şeklinde konuyla ilgili bilgi verdi.

Erol, “Hastalar muayene olacakları doktoru seçmekte özgürdür ancak doktorlar da kendilerine şiddet uygulayan, tahrik eden, sözlü tacizde bulunan hastayı seçmeme hakkı vardır” diyerek hekimlere uygulanan şiddetin haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve hekimler adına konuşan Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Daha bir gün önce şiddetin önlemesi için asistan arkadaşlarımızla yine bu bahçede bir araya gelmiştik, bizler şiddetin nasıl önleneceğini konuşurken bu şiddeti meşrulaştıran, destekleyen, onaylayan bir tutum gerçekleşti bu hastanede. Maalesef bu tutum bir öğretim görevlisinden meslektaşımızdan gelmiştir. Biz şiddete karşı tüm hekimlerin, hastane çalışanlarının, hasta yakınlarının bir tutum almasını bekliyoruz. Meslektaşımız yaptıklarıyla şiddete zemin hazırlamıştır. Yaptığı bir Mobbing uygulamasıdır. Bu tutumu kınıyoruz.”  Dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Öğrencisi Doktorlar adına hazırlanan basın açıklamasını, Dr. Gözde Yücel okudu. Açıklamanın ardından Çocuk Acil Servisi’nin önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi ve eylem burada yapılan açıklamayla sonlandırıldı.

Basın açıklamasının tam metni