TTB - STED Fotoğraf Yarışması - 2015

Türk Tabipleri Birliği - Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (TTB-STED) Fotoğraf Yarışmasının bu yıl 14'üncüsünü  düzenliyoruz.

Fotoğrafa meraklı okurlarımızın emeğinin ürünü olan eserler yıllardır dergimizin kapağına ve içeriğine değer katıyor. Artık gelenekselleşen bu yarışmanın 2015  yılında da başarıyla gerçekleştirilebilmesi için fotoğraf çeken ve ürünlerini STED okurlarıyla paylaşmak isteyen tüm dostlarımızı TTB - STED Fotoğraf Yarışması - 2015’e katılmaya davet ediyoruz.

Yarışma Kuralları

- Yarışmaya; tüm sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri katılabilir.

- Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.

- Her katılımcı en fazla beş adet renkli fotoğrafla yarışmaya başvurabilir.

- Yarışma konusu "serbest"tir.

- Fotoğraflar 20 X 30 cm boyutunda fotoğraf kağıdına basılı olmalıdır. Farklı boyutta olan ve siyah-beyaz fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Fotoğraflar herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalı, etrafında çerçeve ya da paspartu oluşturacak biçimde boşluk ya da çizgi bulunmamalıdır.

- Gönderilecek her bir fotoğrafın arkasına, sol üst köşeye bir etiket yapıştırılarak yarışmacı tarafından belirlenecek (en az beş harf ya da rakamdan oluşan) bir rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır ('RUMUZ - 1’, 'RUMUZ - 2’, gibi).

- Aşağıda basılı Katılım Formu fotokopi ile çoğaltılarak ya da STED'in İnternet sayfasından ulaşılıp, çıktısı alınarak eksiksiz doldurulmalıdır.

- Katılım formu küçük bir zarfa konularak ağzı kapatılacak ve bu zarfın üzerine yalnızca yarışmacı tarafından belirlenen rumuz yazılacaktır.

- Katılım formunun bulunduğu zarf ve fotoğraflar, ulaşım sırasında hasar görmeyecek biçimde paketlenip aşağıda belirtilen adrese posta ya da kargo ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir.

- Yarışmaya gönderilen fotoğraflar iade edilmez. Türk Tabipleri Birliği, katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların, isminin ve eser adının belirtilmesi koşuluyla, TTB yayınlarında ve sağlıkla ilgili eğitim, sanat vb. etkinliklerde kullanım hakkını ve buna bağlı olarak Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince eserlerin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve gerekli diğer haklar için TTB'ye izin verdiğini kabul eder.

- Yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi

Son katılım tarihi: 15 Aralık 2015

Ödüller

Büyük Ödül: Bir adet fotoğraf makinesi, TTB yayınlarından oluşan bir armağan paketi ve plaket (bir kişiye),

Başarı Ödülü: Tanınmış fotoğraf sanatçılarının albümleri, TTB yayınlarından oluşan birer armağan paketi ve plaket (üç kişiye).

Seçici Kurul tarafından uygun görülürse başka ödüller de verilebilir. Yarışmada ilk altıya giren fotoğraflar 2015 yılında STED'in kapağında, diğer fotoğraflardan uygun görülenler iç sayfalarda yayımlanacaktır. Yarışmada ödül alan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan diğer yapıtlar TTB etkinliklerinde sergilenebilecektir.

Başvuru Adresi

"STED Fotoğraf Yarışması", TTB, GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe 06570 Ankara

 

TTB - STED Fotoğraf Yarışması - 2015 Katılım Formu

Yarışmacının Rumuzu:        

Adı - Soyadı           :         

Mesleği                  :   

Görev yeri              :  

Adresi                   :  

Telefon (İş)            :  

GSM                      :  

E-posta adresi        :                                    @  

Fotoğraflar

 

No

Eserin Adı

Açıklama*

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

*Açıklama isteğe bağlıdır.