10 Ekim'de hep birlikte Ankara'dayız!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin katılımcısı örgütler 1 Ekim 2015 tarihinde TMMOB’de ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda, katılımcı kurumların temsilcileri ayrı ayrı mitingle ilgili değerlendirme yaptılar ve 10 Ekim Mitingi’ne çağrıda bulundular. 

Basın toplantısına, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Genel Sekreteri Özden Şener, Sibel Uzun (EMEP), Can Ersoy (EMEP), Çağdaş Küpeli (Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi), Haydar Üstündal (HDP), M. Ali Tosun (HDP), Metin Ebetürk (DİSK), Fadime Tükyılmaz (Alevi Bektaşi Federasyonu), Haydar İlker (Haziran Hareketi), Öztürk Türkdoğan (İHD), Oya Ersoy (Halkevleri), Erkan Baş (Haziran Hareketi), Selma Gürkan (EMEP), Şükran Doğan (EMEP), Recai Ulutaş (Alevi Bektaşi Federasyonu), Oktay Kandemir (Alevi Bektaşi Federasyonu), Hüseyin Aydoğdu (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği), M. Sezai Berber (Türkiye İnsan Hakları Vakfı), Ercan Geçmez (Hacı Bektaş Kültür Vakfı), Nejla Kurul (SYKP) katıldılar.