TTB Cizre Raporu açıklandı

Türk Tabipleri Birliği, Cizre'de 4 Eylül günü başlayarak 8 gün boyunca süren ve özellikle halkın sağlık hakkına erişimini de önemli boyutlarda etkileyen sokağa çıkma yasağının ardından bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. 18 Eylül 2015 Cuma günü gerçekleştirilen ziyarette, sağlık çalışanlarının ve sağlık kuruluşlarının durumunu yerinde görülerek, toplum sağlığı sorunları tespit edilerek bir rapor haline getirildi. Hazırlanan rapor 2 Ekim 2015 tarihinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Nilay Etiler, TTB Aile Hekimleri Kolu Üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel ve Adli Tıp Uzmanları Derneği Üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer'in katılımıyla basın ve kamuoyuyla paylaşıldı.

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Basın toplantısının video kaydı için tıklaynız.