Dr. Füsun Sayek'i anıyoruz

fsayekTürk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanlarımızdan Dr. Füsun Sayek’i 16 Ekim 2006 tarihinde yitirmiştik. Kendisini anmanın ürettiklerimizle olacağı düşüncesiyle “Füsun Sayek İçin Yazılanlar/Söylenenler kitabı tanıtımı ve Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek 2010 Raporu: Hasta Güvenliği çalışması ön verilerinin sunumunu paylaşacağız.

 

Program:

Tarih  : 16 Ekim 2010 Cumartesi
Saat    : 17:00
Yer      : TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara