Türkiye'de, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı konusunda daha güçlü yasalara ihtiyaç var

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği, Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Sürüş Akademisi ve Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen, "yol güvenliği"ne ilişkin basın toplantısı 6 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konseyi üyesi. Dr. Hüseyin Demirdizen'in katıldığı basın toplantısında, trafik kazaları ile kazalardaki yaşam kaybı ve yaralı oranının son derece yüksek olduğu Türkiye'de, gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için eylem çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'de emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı konusunda daha güçlü yasalara ihtiyaç bulunduğu belirtildi.