Sanatçılar 10 Ekim'de Ankara'ya çağırıyor!

Sanatçılar, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim 2015 Cumartesi Ankara’da yapılacak Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne destek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da, 8 Ekim Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, “Sarayın saltanatına ve 35 günlük bebekten 70 yaşındaki insanımıza kadar yaşama hakkını ortadan kaldıran, kardeş kanı akıtan savaş politikalarına karşı Emek-Barış ve Demokrasi demek için Ankara’da olacağız. 10 Ekim Türkiye’nin aydınlık geleceğinin habercisi olan büyük bir buluşma olacak” dedi.

Çerkezoğlu’nun ardından sanatçılar 10 Ekim mitingine dair görüşlerini paylaştı.

Rutkay Aziz “Her zaman demokrasi ve özgürlük mücadelesinin içinde olduk, bugün de öyle olduk” diyerek, 1 Kasım seçimleri öncesi yapılacak bu mitingin önemine dikkat çekti.

İşçi sınıfı olmadan barışın olmayacağının altını çizen Bilgesu Erenus, “Ben bunun için buradayım” dedi.

Tarık Akan, “Biz sanatçılar her zaman DİSK’in yanında olduk. Emekçi arakdaşlarım hangi sendikaya üye olursa olsun 2 gün sonra Ankara’da büyük bir güçle DİSK ile olsun” diye konuştu.

Barış olmadan üretim olmayacağına dikkat çeken Salih Kalyon ise “Barış için varız, iki gün sonra Ankara’da ‘Yaşasın Barış’ diye bağıracağız” dedi.

Orhan Aydın ise 440 üyeli Sanatçılar Girişimi’nin 10 Ekim’de yapılacak mitinge açık destek verdiğini belirterek, “Herşeye inat korku duvarını yenerek meydanlara çıkmalıyız” dedi.

Sanatçıların ardından konuşan KESK Genel Sekreteri ve 10 Ekim mitinginin tertip komitesi başkanı Hasan Toprak mitinge güçlü bir katılım olacağını ifade etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti ve herkesi 10 Ekim’deki sesi büyütmeye çağırdı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, “Doğrunun egemen olacağı ve yönetenlerin topluma hesap verecekleri ve onlara danışacakları bir ülke özlemiyle 10 Ekim’de Ankara’dayız” dedi.