TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN ANKARA'DAKİ KATLİAMA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Türk Tabipleri Birliği’nin de çağrıcısı olduğu emek, barış, demokrasi mitinginin katılımcıları, mitingin başlangıcında, saat 10.05’te Ankara  Garı önünde iki patlama ile saldırıya uğradı.

Ne yazık ki şu an itibariyle artmasından endişe duyarak ellinin üzerinde ölü, yüzlerce yaralı olduğu bilgisini edinmiş bulunuyoruz.

Bugün en fazla ihtiyacımız olan emek, demokrasi ve barış için ülkemizin dört bir yanından yüzlerce otobüs, binlerce duyarlı insan artık yeter diyerek; emekçilerin hakları, dövülen saldırıya uğrayan, işten atılan gazetecilerin hakları, sarayın savaşının sonlandırılması, çatışmaların bitirilmesi için yollara düşmüştü...

Miting öncesi dört örgüt tarafından oluşturulan tertip komitesi Ankara Valiliği’ne bildirimde bulunmuş, böylece Ankara Valiliği hükümet adına mitingin güvenliğini üstlenmişti...

Ne utanç vericidir ki hükümet çok yakın tarihte gerçekleşen ve hepimizi yasa boğan  katliamlara karşın -iyi niyetle düşünürsek- bu mitingin güvenliğini alamamış, barışçıl bir gösteriyi koruma becerisi gösterememiştir.

Türk Tabipleri Birliği, hastanedeki yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları ile ilgili bilgileri ve ihtiyaçlarını saptayarak acil sağlık hizmetlerin yürütülmesi için Sağlık Bakanı dahil olmak üzere  tüm sağlık yetkililerini görev çağırmıştır.

Ankara’daki katkı sunabilecek bütün hekimleri kendi sağlık kuruluşları ile iletişim kurarak görev üstlenmeye davet ediyoruz.

Yaşamlarını kaybeden ve yaralanan insanlarla ilgili güvenilir bilgileri derlemekte olup, mümkün olan en kısa sürede  ayrıntılı bir biçimde, ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Türk Tabipleri Birliği olarak bugün yaşadıklarımız için büyük acı, öfke ve isyan içindeyiz. YASTAYIZ.

TTB Merkez Konseyi