Ankara Katliamı - TTB Anlık Sağlık Raporu - 10.10.2015 Saat 23:00

Türk Tabipleri Birliği bugün yaşanan katliamın hemen ardından kriz masası oluşturmuştur. Yöneticilerimiz ve gönüllü meslektaşlarımız hastanelere ulaşmış, katliamda yaşamını yitirenlere ve yaralılara ilişkin bilgilerle ihtiyaçlar masaya iletilmiştir.

Katliamda 10.10.2015 saat 23:00 itibarıyla kesin olmamakla birlikte 97 kişi yaşamını yitirmiş, 459 kişi de hastanelerde tedavi edilmiş/edilmektedir. 

Ankara'daki hekimler, sağlık çalışanları olayı duyar duymaz çalıştıkları hastanelere ulaşmışlar ve yaralıların tedavisinde görev almışlardır.

Yoğun kan ihtiyacı büyük bir duyarlılıkla hastanelere başvuran yurttaşlarımız sayesinde karşılanmıştır.

Yitirdiğimiz yurttaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi