12-13 Ekim 2015 iş bırakmasında uyulacak kurallar

12-13 Ekim 2015 iş bırakmasında uyulacak kurallar:

Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi acil hastalar, dializ hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi